กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 เปิดรับสมัครเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565
[02-05-2022]   เปิดรับสมัครเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 
เวทีประชาคมระดับตำบล 2565
[18-03-2022]   เวทีประชาคมระดับตำบล 2565 
นายกแถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
[10-01-2022]   นายกแถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 64
[20-05-2021]   ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 64 
 เปิดรับสมัครเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564
[05-05-2021]   เปิดรับสมัครเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564 
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3/2564
[03-05-2021]   ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3/2564 
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
[01-04-2021]   กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
การประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล
[15-10-2020]   การประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 63
[26-09-2020]   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 63 
กิจกรรมอบรมป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
[18-09-2020]   กิจกรรมอบรมป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
กิจกรรมถวายความจงรักภักดีตามรอยพ่อ
[10-08-2020]   กิจกรรมถวายความจงรักภักดีตามรอยพ่อ 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอย
[30-07-2020]   โครงการอบรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอย 
หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ออกให้บริการในพื้นที่บ้านหนองคันนา หมูที่ 5
[17-07-2020]   หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ออกให้บริการในพื้นที่บ้านหนองคันนา หมูที่ 5 
15/05/63 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรค covid-19 ในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียงทั้ง 12 หมู่บ้าน
[17-07-2020]   15/05/63 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรค covid-19 ในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียงทั้ง 12 หมู่บ้าน 
9/7/63ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียงและมอบหน้ากากให้เด็กๆทุกคน
[17-07-2020]   9/7/63ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียงและมอบหน้ากากให้เด็กๆทุกคน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
[16-04-2019]   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 
 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ขยายพันธุ์ผักอินทรีย์
[22-11-2018]   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ขยายพันธุ์ผักอินทรีย์  
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
[15-11-2018]   กิจกรรมการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
เตรียมพบกับการแข่งขันกีฬาระดับตำบล           ตาเมียงเกมส์ ครั้งที่ 21
[06-11-2018]   เตรียมพบกับการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ตาเมียงเกมส์ ครั้งที่ 21  
แข่งขันกีฬาอำเภอพนมดงรัก คัพ 61
[28-09-2018]   แข่งขันกีฬาอำเภอพนมดงรัก คัพ 61 
งานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา 61
[28-09-2018]   งานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา 61 
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
[02-02-2018]   งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561
[21-11-2017]   โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561 
วันเด็ก 58
[12-03-2015]   วันเด็ก 58 
 5 ธันวามหาราช
[22-03-2013]   5 ธันวามหาราช 
การมอบเครื่องกันหนาวประจำปี 2555 (6 ม.ค.55)
[10-01-2012]   การมอบเครื่องกันหนาวประจำปี 2555 (6 ม.ค.55) 
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
[10-01-2012]   ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 
ศูนย์อพยพผู้ประสพภัยโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
[12-05-2011]   ศูนย์อพยพผู้ประสพภัยโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
[12-05-2011]   โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและปฐมวัยตำบลตาเมียง ประจำปี 2554
[12-05-2011]   การแข่งขันกีฬาเยาวชนและปฐมวัยตำบลตาเมียง ประจำปี 2554 
การจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-28 มีนาคม 2554
[12-05-2011]   การจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-28 มีนาคม 2554 
การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
[12-05-2011]   การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 
งานวันผู้พิการแห่งชาติ ประจำปี 2554
[11-05-2011]   งานวันผู้พิการแห่งชาติ ประจำปี 2554 
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบผ้าห่มกันหนาว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554
[11-05-2011]   โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบผ้าห่มกันหนาว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 
งาน"เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา" ประจำปี 2554
[11-05-2011]   งาน"เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา" ประจำปี 2554 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
[02-02-2011]   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 
การตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการชายแดน
[07-01-2011]   การตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการชายแดน 
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศกัมพูชา ประจำปี 2553
[16-09-2010]   โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศกัมพูชา ประจำปี 2553 
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาเมียง
[16-09-2010]   การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาเมียง 
โครงการสร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลตาเมียง
[14-09-2010]   โครงการสร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุขตำบลตาเมียง 
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
[14-09-2010]   โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 
โครงการตามพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น
[14-09-2010]   โครงการตามพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น 
การแสดงนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ มูลนิธิพัฒนาอิสาน
[14-09-2010]   การแสดงนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ มูลนิธิพัฒนาอิสาน 
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลตาเมียง ประจำปี 2553 (ควบคุมเฉพาะราย)
[25-08-2010]   โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลตาเมียง ประจำปี 2553 (ควบคุมเฉพาะราย) 
อบรมเครือข่ายชุมชนต้านยาเสพติด โดย สภ.พนมดงรัก ร่วมกับ อบต.ตาเมียง
[25-08-2010]   อบรมเครือข่ายชุมชนต้านยาเสพติด โดย สภ.พนมดงรัก ร่วมกับ อบต.ตาเมียง 
อำเภอยิ้ม และอบต.ยิ้ม ณ บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6
[25-08-2010]   อำเภอยิ้ม และอบต.ยิ้ม ณ บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 
การทำนาโยน โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตาเมียง
[25-08-2010]   การทำนาโยน โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตาเมียง 
ต้อนรับปลัดจังหวัดสุรินทร์
[09-08-2010]   ต้อนรับปลัดจังหวัดสุรินทร์ 
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลตาเมียง ประจำปี 2553
[09-08-2010]   โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลตาเมียง ประจำปี 2553 
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553
[23-07-2010]   แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลตาเมียง และกีฬาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฏาคม 2553
[20-07-2010]   การแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลตาเมียง และกีฬาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฏาคม 2553 
โครงการอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้นำชุมชน
[29-06-2010]   โครงการอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้นำชุมชน 
การจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนประจำปี 2553
[15-03-2010]   การจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนประจำปี 2553 
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.