กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
______________________________________________________________________________________________
 
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
     
  
  
    
1
 หัวข้อ ::  ไฟรายทางดับ
 รายละเอียด ::  เนื่องจากไฟรายทาง ม.1 ดับ 3 จุด อยากให้ทาง อบตตำเนินการซ่อมอย่างเร่งด่วน 1.หน้าบ้าน นางยอม ช่อเมืองดี 2.หน้าบ้าน นาบสุเทียบ เมินธนู 3.แยกบ้าน นางสวย
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 ม.1 บ.ตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  Vichai007@gmail.com
 

  โดย :  (Vichai007@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 7 ก.ย. 2566   

2
 หัวข้อ ::  น้ำท่วมรอระบาย
 รายละเอียด ::   เนื่องจาก บ.ตาเมียง ม.1มีน้ำท่วมซอยบ้าน นางชุลีพร-แยกศูยน์เด็กเล็ก จึงขอความอนุเคราะห์ อบต ดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความและเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากน้ำท่วม แนวทางดำเนินการ ขุดรองระบายน้ำ กวาง 50 ซม.ลึก 60 ซม.วางท้อ 40 ซม.2จุด จำนวน12ท่อน ยาวข้างละ 160 ม.2 ข้าง ทำความสะอาดท้อระบายน้ำ2จุด เนื่องจากมีดินอุดตันเป็นจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์และดำการแก้ไข
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 ม.1 บ.ตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  Vichai007@gmail.com
 

  โดย :  (Vichai007@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 7 ก.ย. 2566   

3
 หัวข้อ ::  ไฟรายทางดับภายใน ม.1
 รายละเอียด ::   เนื่องจากไฟรายทางของ ม.1 ดับ 3 จุด แจ้งไปก่อนหน้านี้ 3 จุด รวมเป็น 6 จุด จึงอยากให้ทาง อบต.เร่งแกไข้และซ่อม รายละเอียดมีดังนี้ 1.หน้าบ้านนางยอม ช่อเมืองดี 2.หน้าบ้านนางถ้วย สายพรหม 3.หน้าบ้านนายช่วย 4.หน้าบ้านนางสาวิตรี แก้วระยา 5.หน้าบ้านนางล้อม สัตปานนท์ 6.ข้างบ้านนางสังเวิน รสปุ้ง
 ชื่อ ::  นาย วิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346ม.1 บ.ตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 11 พ.ค. 2566   

4
 หัวข้อ ::  ปัญหาและโครงสร้างของตำบลตาเมียง
 รายละเอียด ::  ตำบลตาเมียงมีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หน่วยงานของรัฐมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่ และจะทำอย่างไรให้ตำบลตาเมียงมีรายรับเข้าหน่วยงานรัฐ ไม่ใช่แค่รายจ่ายเท่านั้น ปัญหาหลักที่ควรได้รับการแก้ไข -นำ้ประปา ไฟฟ้า -ระบบรางนำ้ -ไฟแดง ลดความเร็วในชุมชน -ขยะ -ความปลอดภัย กล้องวงจรปิด -ถนน ทางเท้า -โรงเรียน โรงพยาบาล/สถานีอนามัย สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต -การคมนาคม (รถไฟ รถเมล์) -การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ -ปรับทัศนียภาพในชุมชนให้น่าอยู่ -เอาสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน -สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ห้องสมุด -สินค้าโอทอป ข้าว ทอเสื่อ ทอผ้า -สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทตาเมือน -ศูนย์รวมความรู้ภาคการเกษตร
 ชื่อ ::  
 ที่อยู่ ::  
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 20 มี.ค. 2566   

5
 หัวข้อ ::  ไฟส่องสว่างในจุดเสี่ยง
 รายละเอียด ::  เนื่องจากบ้านตาเมียงมีจุดเสี่ยงและอัตราย 2 จุดจึงอยากให้ทางหน่วยงาน อบต.ลงมาสำรวจและแก้ไข เนื่องจาก 2 จุดนี้ไม่มีสายดับ คือ 1.แยกคุ้มโนนสมบูรณ์ ม.1 2.แยกไปหนองจูบตรงบัานของนางสาว วิภาดา กาประโคน
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 ม.1 บ.ตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สรินทน์32140
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  Vichai007@gmail.com
 

  โดย :  (Vichai007@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 8 มี.ค. 2566   

6
 หัวข้อ ::  ไฟส่องสว่างรายทางดับ
 รายละเอียด ::  เนื่องจากไฟส่องสว่างรายทางตรงบ้านของ นาง สังเวิน ดับจึงขอความอนุเคราะห์ทาง อบต ดำเนินการแก้ไข
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 ม.1 บ.ตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  Vichai007@gmail.com
 

  โดย :  (Vichai007@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 8 มี.ค. 2566   

7
 หัวข้อ ::  ปัญหาทำการแก้ไข ร่องน้ำ ม.11
 รายละเอียด ::  เนื่องจากหลายๆคน นำดิน นำคอนกรีต มาเทในร่องน้ำไหลซึ่งเป็นในส่วนของสาธารณะ อีกทั้งไม่ใส่ท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลระบายออกไปได้ บ้างก็ไหลเข้าบ้านคนอื่น นำขยะ นำดินในบ้านออกไป ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งอีกไม่กี่เดือน ก็จะเข้าหน้าฝน ปัญหานี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ร้องเรียนปรึกษา ส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการคลี่คลายแก้ไข จึงอยากให้ทาง อบต. ทำการสำรวจ ออกกฏเกณฑ์ ออกนโยบาย ห้ามประชาชนกระทำการในลักษณะดังกล่าว ที่ทำแล้วก็ให้ทำการแก้ไข จึงร้องเรียนมาเพื่อทำการแก้ไข
 ชื่อ ::  ชาวบ้าน
 ที่อยู่ ::  ม.11 เกษตรสมบูรณ์
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 25 ม.ค. 2566   

8
 หัวข้อ ::  ไฟส่องสว่างรายทางดับ(โคม)
 รายละเอียด ::  เนื่องจากไฟส่องสว่างรายทาง(โคม)บริเวณหน้าบ้าน นางยวน เม็งประโคน จำนวน 2จุดดับทำให้เกิดความลำบากในการใช้รถใช้ถนนจึงขอความอนุเคราะห์เข้าซ่อมบำรุงเร่งด่วน
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 ม.1 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  Vichai007@gmail.com
 

  โดย :  (Vichai007@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 22 มี.ค. 2565   

9
 หัวข้อ ::  ไฟส่องสว่างรายทางดับ
 รายละเอียด ::  เนื่องจากไฟส่องสว่างรายทางบริเวณบ้านเนินสมบูรณ์ ม. 1ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ดับทุกดวงส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการใช้รถใช้ถนนและความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 หมู่1 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 12 ก.พ. 2565   

10
 หัวข้อ ::  ไฟส่องสว่างรายทางดับ
 รายละเอียด ::  บ้านตาเมียง ม.1 มีไฟส่องสว่างรายทางดับ 3 จุดจึงการหน่วยงาน อบต ออกมาตรวจและแก้ไขโดยด่วน มีดังนี้ 1.หน้าบ้าน นาง ยอม 2.หน้าบ้าน นาย ปราบ 3.หน้าบ้าน นาง สังเวิน
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 ม.1 บ.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 26 ม.ค. 2565   

11
 หัวข้อ ::  ไฟส่องสว่างรายทางดับ
 รายละเอียด ::  ไฟส่องสว่างริมทางบริเวณหน้าบ้านนางยอม ช่อเมืองดี,นางสังเวิน รสปุ้ง และคุ้มโนนสมบูรณ์3จุด ดับทำให้เกิดความลำบากในการสัญจรจึงขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 ม.1 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 7 ธ.ค. 2564   

12
 หัวข้อ ::  ไฟส่องสว่างรายทางดับ
 รายละเอียด ::  เนื่องจากวันที่ 22 พ.ย.2564 ที่ผ่านมาเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นทำให้ไฟสาองสวา่งรายทางบริเวณในหมู่บ้านตาเมียงหมู่ที่1ดับทุกดวงจึงขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ตาเมียงเข้าให้ความช่วยเหลือโดยด่วน
 ชื่อ ::  นายวิชัย หนูประโคน
 ที่อยู่ ::  346 ม.1ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 เบอร์โทร ::  0912359196
 อีเมล์ ::  Vichai007@gmail.com
 

  โดย :  (Vichai007@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 23 พ.ย. 2564   

13
 หัวข้อ ::  เสียงของรถหาเสียงเลือกตั้งนายกรบกวน
 รายละเอียด ::  เปิดเสียงขับรถลักษณะ​วิ่งผ่านก็ไม่อะไรหรอก แต่นี่เปิดเสียงดัง​กระหึ่ม​จอดเป็นจุด แล้วเคลื่อนรถไปนิดหน่อย แล้วจอด วนอยู่แถวๆซอย วนไปวนมา บ้านเกษตนสมบูรณ์​ มันรบกวนชาวบ้าน เสียงมันดัง อย่าทำแบบนี้ เดียวได้ออกโซเชียล​
 ชื่อ ::  มะปราง​
 ที่อยู่ ::  บ้านเกษตรสมบูรณ์​
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  Peepechr@gmail.com​
 

  โดย :  (Peepechr@gmail.com​)
  วันที่ได้รับข้อความ : 20 พ.ย. 2564   

 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.