กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แบบ บก.01 ราคากลาง   15-03-2565  20  3
2   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แบบ บก.01 ราคากลาง   15-03-2565  20  0
3   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  23  0
4   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นายสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  21  0
5   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 (นายอุทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  19  0
6   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (นายสืบ-ที่พักสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  21  0
7   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นายสยามรัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  18  0
8   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานอบต.ตาเมียง หมู่ที่ 3 (สำนักงาน-สระน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  20  0
9   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการต่อเติมอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ อบต.ตาเมียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบบก.01 แบบสรุปราคากลาง แบบสรุปราคาครุภัณฑ์   24-08-2564  26  3
10   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบบก.01 แบบสรุปราคากลาง   24-08-2564  36  2
11   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบบก.01 แบบสรุปราคากลาง   24-08-2564  22  0
12   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบ บก.01   18-06-2564  24  1
13   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบ บก.01   18-06-2564  25  0
14   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดรับน้ำบ้านพนมดิน หมู่ที่ื 3 (ห้วยกาบกระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบบก.01 แบบสรุปราคากลาง   31-05-2564  28  1
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.