กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น "  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21-04-2566  12  58
2   "ท้องปุ๊บฝากปั๊บ ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด" การฝากครรภ์ เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะจะช่วยทำให้การตั้งครรภ์ดำเนินเป็นไปด้วยดี จนกระทั่งคุณแม่คลอดลูกอย่างปลอดภัย นอกจากทารกจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ขณะตั้งครรภ์อีกด้วย“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”    30-03-2566  19  2
3   ประกวดวาดภาพ กิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ “วาดภาพเหมือนปราสาทตาเมือน” ประจำปี 2566  doc120230322143455.pdf doc220230322143455.pdf   22-03-2566  25  2
4   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  การดำเนินกิจกรรม   19-02-2566  14  3
5   ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง"    15-12-2565  21  2
6   กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน    15-12-2565  48  2
7   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั้วไป (คนงาน) ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   08-12-2565  53  2
8   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงาน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง ผู้่ช่วยนายช่างโยธา   30-11-2565  48  2
9   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั้วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป   07-11-2565  94  2
10   เรื่องหน้ารู้ เกี่ยวกับที่ดินรกร้างว่างเปล่า  doc120221021104811.pptx   21-10-2565  89  2
11   จดหมายข่าว เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบ 2566  doc120221021104630.pptx   21-10-2565  80  2
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120221021101330.4ประกาศโครงการจัดทำฐานภาษีลงสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย   20-10-2565  80  2
13   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  ประกาศ ร่างข้อบัญญัติ แบบสอบถาม   03-10-2565  93  2
14   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศ   01-08-2565  123  2
15   ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  ร่างแผนแม่บท มติ ครม 18 กพ 65 ประกาศหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม   20-07-2565  107  2
16   จดหมายข่าว เรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับ ที่รกร้างว่างเปล่า  doc120220629145940.pptx   29-06-2565  105  2
17   ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220629145613.docx   23-06-2565  98  2
18   31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก    31-05-2565  112  2
19   รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ประจำปีการศึกษา 2565  doc120220502111924.pdf doc220220502111924.pdf   02-05-2565  113  2
20   ข่าวสารประชาสัมพันธ์เรืองหนดเขตการชำระภาษี ประจำปี 2565  doc120220428124517.docx   28-04-2565  94  2
21   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ทั่วไป)  ประกาศ   01-04-2565  119  2
22   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ภารกิจ)  ประกาศ   30-03-2565  143  2
23   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทักษะ ความรู้/ความสามารถ  ทั่วไป ภารกิจ   25-03-2565  148  2
24   เชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล    08-03-2565  112  2
25   รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตาเมียง  ทั่วไป(ภารโรง 1 อัตรา)) ภารกิจ(4 อัตรา)   07-03-2565  208  2
26   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565   04-03-2565  114  2
27   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1    01-02-2565  84  2
28   ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชมชน 4  ครั้งที่ 4/2565   31-01-2565  104  2
29   ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชมชน 3  ครั้งที่ 3/2565   21-01-2565  74  2
30   ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชมชน 2  ครั้งที่ 2/2565   21-01-2565  83  2
31   ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน 1  ครั้งที่ 1/2565   21-01-2565  71  2
32   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564  doc120211228112611.pdf   28-12-2564  71  2
33   ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  ฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต   01-12-2564  81  2
34   ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65  ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65   30-11-2564  72  2
35   จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  doc120220304093520.pptx   27-11-2564  77  2
36   จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี 65    24-11-2564  90  2
37   ประกาศผู้มีสิทธิรับเลือกสมาชิก อบต.ตาเมียง  บัญชีรายชื่อ ประกาศม.1-3 ประกาศม.4-5 ประกาศม.6-9 ประกาสม.10-12   22-10-2564  108  2
38   ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  ประกาศ บัญชีรายชื่อ   22-10-2564  142  2
39   ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  doc120211020114950.pdf   20-10-2564  103  2
40   ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้ง  doc120211020114743.pdf   20-10-2564  90  2
41   กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220526143111.pdf   14-10-2564  78  2
42   การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   09-10-2564  97  2
43   ตัวอย่างการกรอกข้อมูลใบสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต./ส.อบต.  สมัครนายก อบต. สมัครสมาชิก อบต.   06-10-2564  84  2
44   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.  เลือกตั้งนายก อบต. เลือกตั้งสมาชิก อบต.   06-10-2564  134  2
45   เอกสารประกอบการรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสม สมัครนายก-อบต สมัคร-สมาชิก-อบต   05-10-2564  102  2
46   การเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่    20-05-2564  79  2
47   สาระน่ารู้ กองช่าง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล ตามบทบัญญัติในมาตรา 80  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล ตามบทบัญญัติในมาตรา 80    18-05-2564  72  2
48   ประชาสัมพันธ์ สารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   13-05-2564  105  2
49   เปิดรับสมัครเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564  doc120210505120219.png   05-05-2564  163  2
50   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2564  doc120210423123955.jpg   23-04-2564  105  2
51   ประชาสัมพันธ์ “จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”  คู่มือ การจัดการขยะในครัวเรือน   01-04-2564  119  2
52   ประชาสัมพันธ์ “เราช่วยกันลดปริมาณขยะได้โดยวิธี 3 R”    01-04-2564  118  2
53   ประชาสัมพันธ์ การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี    01-04-2564  84  2
54   การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  หนังสือแจ้ง   30-03-2564  84  2
55   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำหรับสถานที่ที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ และการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำหรับสถานที่ที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ และการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่   10-03-2564  73  2
56   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   05-03-2564  90  2
57   ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  สถานกอบการการ สิริบุญการช่าง   04-03-2564  76  2
58   กฎหมายน่ารู้ ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ  มาตรา 10   24-01-2564  64  2
59   ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  สถานประกอบการ โอภาสการยาง   22-01-2564  105  2
60   รายการประการราคาประเมิน  doc120210820161021.ด   14-01-2564  62  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.