กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.ตาเมียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ   19-01-2566  19  5
2   คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือ doc220231130163214.pdf   16-04-2564  56  3
3   การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด  ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ตาเมียง   16-04-2564  73  0
4   นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์   22-03-2564  99  7
5   นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประกาศนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   22-03-2564  95  4
6   กำหนดวันลาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น  ประกาศกำหนดวันลาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น   22-03-2564  60  0
7   แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ 2564   22-03-2564  53  0
8   แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  แผนปี 2564-2566   22-03-2564  90  6
9   นโยบาย แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนกลยุทธ์   22-03-2564  57  1
10   ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน  คลังปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.   20-06-2563  65  2
11   ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน  รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   20-02-2563  63  0
12   ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน  รักษาราชการแทนปลัด อบต.   18-02-2562  69  0
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.