กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือ   16-04-2564  22  1
2   การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด  ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ตาเมียง   16-04-2564  30  0
3   นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์   22-03-2564  40  5
4   นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประกาศนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   22-03-2564  39  2
5   กำหนดวันลาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น  ประกาศกำหนดวันลาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น   22-03-2564  26  0
6   แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ 2564   22-03-2564  23  0
7   แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  แผนปี 2564-2566   22-03-2564  39  4
8   นโยบาย แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนกลยุทธ์   22-03-2564  26  0
9   ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน  คลังปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.   20-06-2563  30  2
10   ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน  รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   20-02-2563  27  0
11   ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน  รักษาราชการแทนปลัด อบต.   18-02-2562  30  0
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.