กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818092105.7   16-08-2565  3  2
2   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818091953.3   16-08-2565  4  2
3   โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (ข้าง รพสต.บ้านหนองคันนา)  doc120220811140833.pdf   11-08-2565  8  0
4   โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนชำรุดเสียหายบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔ (ข้างวัดบ้านพนมดิน)  doc120220803114203.pdf   03-08-2565  10  1
5   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220727103838.pdf doc220220727103838.pdf   25-07-2565  27  31
6   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705104045.5 bidding doc220220705104045.5 bidding   04-07-2565  8  6
7   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายบุญเกิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705103856.2 bidding doc220220705103856.2 bidding   04-07-2565  10  8
8   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารประชุมอเนกประสงค์บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4  doc120220725104157.pdf   29-06-2565  15  1
9   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  doc120220628150504.pdf   24-06-2565  15  0
10   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นายสาคร)  doc120220628150301.pdf   20-06-2565  7  0
11   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานอบต.ตาเมียง หมู่ที่ 3 (สำนักงาน-สระน้ำ)  doc120220628150033.pdf   20-06-2565  4  0
12   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 (นายอุทร)  doc120220617093142.4_compressed   16-06-2565  5  0
13   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นายสยามรัฐ)  doc120220617092955.7_compressed   15-06-2565  4  3
14   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศ   21-03-2565  15  4
15   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศ   21-03-2565  22  3
16   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศ เอกสาร   16-03-2565  14  3
17   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศประกวดราคา   16-03-2565  13  2
18   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อาคารประชุมสภาเดิม) อบต.ตาเมียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ เอกสารประกวดราคา แบบ บก.01   02-11-2564  50  16
19   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ปี 2564  ประกาศ   01-10-2564  17  1
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  doc120210524110850.pdf   14-05-2564  41  6
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  doc120210524110747.pdf   14-05-2564  39  3
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210524110824.pdf   06-05-2564  42  1
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  doc120210524110712.pdf   05-05-2564  33  2
24   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ราคากลาง   26-03-2564  22  7
25   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ราคากลาง   26-03-2564  21  3
26   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ราคากลาง   26-03-2564  26  6
27   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 - บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ร่างประกาศ   26-03-2564  22  4
28   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ร่างประกาศ   26-03-2564  21  1
29   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  เอกสารประกวด   26-03-2564  22  6
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน  doc120210324154642.pdf   19-03-2564  35  4
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เติมน้ำยาถังดับเพลิง  doc120210324130350.pdf   19-03-2564  38  1
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กฉ 4780 สุรินทร์  doc120210324115522.pdf   19-03-2564  32  2
33   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ร่างประกาศ   18-03-2564  20  6
34   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 – บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ร่างประกาศ   18-03-2564  20  3
35   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ร่างประกาศ   18-03-2564  20  1
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมีสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย  doc120210217145222.pdf   15-02-2564  22  3
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด  doc120210217145142.pdf   11-02-2564  16  2
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210217145103.pdf   11-02-2564  28  2
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  doc120210217145016.pdf   03-02-2564  24  3
40   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)   02-02-2564  31  1
41   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)   02-02-2564  24  2
42   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)   02-02-2564  24  0
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง  doc120210217144909.pdf   19-01-2564  14  1
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210217144529.pdf   19-01-2564  22  1
45   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ตาโบ-ฝายตะตึงถะไง)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ตาโบ-ฝายตะตึงถะไง) แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  31  4
46   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  17  2
47   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (หนองคันนาใน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (หนองคันนาใน) แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  18  0
48   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (ห้วยกาบกระบือ)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (ห้วยกาบกระบือ) แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  25  2
49   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่ 3)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่ 3) แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  23  1
50   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายสมพร)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายสมพร) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  20  2
51   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  16  1
52   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (ตะวันตกหมู่บ้าน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (ตะวันตกหมู่บ้าน) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  24  0
53   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นางสุนิษา)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นางสุนิษา) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  25  0
54   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (พนมดิน-ฝายหลวง)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (พนมดิน-ฝายหลวง) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  25  0
55   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (หนองนกเขียน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (หนองนกเขียน) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  26  0
56   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (นายสูงเนิน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (นายสูงเนิน) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  23  0
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว  doc120210105181141.pdf   16-12-2563  21  1
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต๊นท์ผ้าใบโค้ง 2 หลัง  doc120210105181031.pdf   16-12-2563  20  2
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ล็อคเกอร์ 6 ช่อง และตู้เก็บเอกสาร 12 ลิ้นชัก  doc120210105181334.pdf   12-12-2563  32  3
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว  doc120210105181231.pdf   12-12-2563  19  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.