กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองถนนบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  doc120221208101040.12   06-12-2565  2  4
2   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยก็วลบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  doc120221208100450.9   06-12-2565  1  1
3   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221121094224.ม   11-11-2565  10  0
4   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นายกองหนุน)  doc120221020150020.9   19-10-2565  51  1
5   ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน  doc120221012095110.pdf   03-10-2565  51  4
6   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565  doc120221007103051.ย   30-09-2565  56  1
7   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2565  doc120221007103008.ค doc220221007103008.ค   31-08-2565  53  1
8   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818092105.7   16-08-2565  54  4
9   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818091953.3   16-08-2565  49  2
10   โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (ข้าง รพสต.บ้านหนองคันนา)  doc120220811140833.pdf   11-08-2565  55  1
11   โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนชำรุดเสียหายบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔ (ข้างวัดบ้านพนมดิน)  doc120220803114203.pdf   03-08-2565  57  1
12   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  doc120221007102901.ค   29-07-2565  60  1
13   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220727103838.pdf doc220220727103838.pdf   25-07-2565  91  34
14   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705104045.5 bidding doc220220705104045.5 bidding   04-07-2565  51  6
15   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายบุญเกิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705103856.2 bidding doc220220705103856.2 bidding   04-07-2565  59  9
16   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2565  doc120221007102811.ย   30-06-2565  41  1
17   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารประชุมอเนกประสงค์บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4  doc120220725104157.pdf   29-06-2565  65  1
18   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  doc120220628150504.pdf   24-06-2565  49  0
19   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นายสาคร)  doc120220628150301.pdf   20-06-2565  39  0
20   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานอบต.ตาเมียง หมู่ที่ 3 (สำนักงาน-สระน้ำ)  doc120220628150033.pdf   20-06-2565  33  0
21   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 (นายอุทร)  doc120220617093142.4_compressed   16-06-2565  37  0
22   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นายสยามรัฐ)  doc120220617092955.7_compressed   15-06-2565  32  3
23   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  doc120221007102728.ค   31-05-2565  36  1
24   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565  doc120221007102610.ย   29-04-2565  38  0
25   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2565  doc120221007102435.ค   01-04-2565  34  1
26   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศ   21-03-2565  45  4
27   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศ   21-03-2565  59  3
28   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศ เอกสาร   16-03-2565  45  3
29   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศประกวดราคา   16-03-2565  46  2
30   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120221007101627.พ   01-03-2565  35  1
31   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2565  doc120221007101540.ค   01-02-2565  40  0
32   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2564  doc120221007101356.ค   04-01-2565  37  0
33   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  doc120221007101016.ย   01-12-2564  35  0
34   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อาคารประชุมสภาเดิม) อบต.ตาเมียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ เอกสารประกวดราคา แบบ บก.01   02-11-2564  86  16
35   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2564  doc120221007100653.ค   01-11-2564  35  1
36   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ปี 2564  ประกาศ   01-10-2564  49  1
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  doc120210524110850.pdf   14-05-2564  70  6
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  doc120210524110747.pdf   14-05-2564  68  3
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210524110824.pdf   06-05-2564  77  1
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  doc120210524110712.pdf   05-05-2564  67  2
41   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ราคากลาง   26-03-2564  55  7
42   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ราคากลาง   26-03-2564  53  3
43   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ราคากลาง   26-03-2564  56  6
44   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 - บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ร่างประกาศ   26-03-2564  54  4
45   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ร่างประกาศ   26-03-2564  49  1
46   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  เอกสารประกวด   26-03-2564  60  6
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน  doc120210324154642.pdf   19-03-2564  65  4
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เติมน้ำยาถังดับเพลิง  doc120210324130350.pdf   19-03-2564  73  1
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กฉ 4780 สุรินทร์  doc120210324115522.pdf   19-03-2564  65  2
50   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ร่างประกาศ   18-03-2564  50  6
51   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 – บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ร่างประกาศ   18-03-2564  53  3
52   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ร่างประกาศ   18-03-2564  52  1
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมีสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย  doc120210217145222.pdf   15-02-2564  54  3
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด  doc120210217145142.pdf   11-02-2564  51  2
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210217145103.pdf   11-02-2564  57  2
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  doc120210217145016.pdf   03-02-2564  67  5
57   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)   02-02-2564  62  1
58   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)   02-02-2564  53  2
59   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)   02-02-2564  54  0
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง  doc120210217144909.pdf   19-01-2564  46  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.