กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230131162821.pdf doc220230131162821.pdf   31-01-2566  1  2
2   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230118163517.pdf doc220230118163517.pdf   18-01-2566  6  5
3   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาเมียง ซอยนายอัมพร หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230118163400. ม doc220230118163400. ม   18-01-2566  6  2
4   ราคากลางและร่างขอบเขตงาน ติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง  doc120221215144015.pdf   14-12-2565  16  6
5   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองถนนบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  doc120221208101040.12 doc220221208111956.12   06-12-2565  16  7
6   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยก็วลบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  doc120221208100450.9 doc220221208111942.9   06-12-2565  14  2
7   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221121094224.ม   11-11-2565  23  0
8   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นายกองหนุน)  doc120221020150020.9   19-10-2565  70  1
9   ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน  doc120221012095110.pdf   03-10-2565  75  5
10   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565  doc120221007103051.ย   30-09-2565  79  1
11   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2565  doc120221007103008.ค doc220221007103008.ค   31-08-2565  81  1
12   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818092105.7   16-08-2565  80  4
13   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818091953.3   16-08-2565  71  2
14   โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (ข้าง รพสต.บ้านหนองคันนา)  doc120220811140833.pdf   11-08-2565  85  1
15   โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนชำรุดเสียหายบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔ (ข้างวัดบ้านพนมดิน)  doc120220803114203.pdf   03-08-2565  83  2
16   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  doc120221007102901.ค   29-07-2565  86  1
17   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220727103838.pdf doc220220727103838.pdf   25-07-2565  113  34
18   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705104045.5 bidding doc220220705104045.5 bidding   04-07-2565  78  8
19   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายบุญเกิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705103856.2 bidding doc220220705103856.2 bidding   04-07-2565  86  14
20   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2565  doc120221007102811.ย   30-06-2565  54  1
21   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารประชุมอเนกประสงค์บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4  doc120220725104157.pdf   29-06-2565  78  1
22   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  doc120220628150504.pdf   24-06-2565  64  0
23   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นายสาคร)  doc120220628150301.pdf   20-06-2565  55  0
24   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานอบต.ตาเมียง หมู่ที่ 3 (สำนักงาน-สระน้ำ)  doc120220628150033.pdf   20-06-2565  48  0
25   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 (นายอุทร)  doc120220617093142.4_compressed   16-06-2565  52  0
26   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นายสยามรัฐ)  doc120220617092955.7_compressed   15-06-2565  48  3
27   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  doc120221007102728.ค   31-05-2565  49  1
28   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565  doc120221007102610.ย   29-04-2565  50  0
29   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2565  doc120221007102435.ค   01-04-2565  52  1
30   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศ   21-03-2565  60  4
31   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศ   21-03-2565  79  3
32   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศ เอกสาร   16-03-2565  60  5
33   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศประกวดราคา   16-03-2565  59  2
34   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120221007101627.พ   01-03-2565  48  1
35   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2565  doc120221007101540.ค   01-02-2565  53  0
36   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2564  doc120221007101356.ค   04-01-2565  50  0
37   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  doc120221007101016.ย   01-12-2564  51  0
38   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อาคารประชุมสภาเดิม) อบต.ตาเมียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ เอกสารประกวดราคา แบบ บก.01   02-11-2564  100  16
39   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2564  doc120221007100653.ค   01-11-2564  49  1
40   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ปี 2564  ประกาศ   01-10-2564  64  1
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  doc120210524110850.pdf   14-05-2564  86  6
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  doc120210524110747.pdf   14-05-2564  84  3
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210524110824.pdf   06-05-2564  95  1
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  doc120210524110712.pdf   05-05-2564  83  2
45   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ราคากลาง   26-03-2564  68  7
46   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ราคากลาง   26-03-2564  67  3
47   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ราคากลาง   26-03-2564  68  6
48   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 - บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ร่างประกาศ   26-03-2564  69  4
49   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ร่างประกาศ   26-03-2564  66  1
50   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  เอกสารประกวด   26-03-2564  77  6
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน  doc120210324154642.pdf   19-03-2564  79  4
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เติมน้ำยาถังดับเพลิง  doc120210324130350.pdf   19-03-2564  89  1
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กฉ 4780 สุรินทร์  doc120210324115522.pdf   19-03-2564  80  2
54   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ร่างประกาศ   18-03-2564  64  6
55   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 – บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ร่างประกาศ   18-03-2564  67  3
56   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ร่างประกาศ   18-03-2564  68  1
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมีสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย  doc120210217145222.pdf   15-02-2564  67  3
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด  doc120210217145142.pdf   11-02-2564  65  2
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210217145103.pdf   11-02-2564  70  2
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  doc120210217145016.pdf   03-02-2564  85  5
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.