กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 จุดบ้านนายสม ถึงบ้านนางสาวมีสีตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124111621.pdf   16-11-2566  3  1
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลงหินคลุกบ้านพนมดินพร้อมอัดบด (บ้านพนมดินหมู่ที่ 4) ซอยบ้านนายทองอาด ทองไหม บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124111023.pdf   16-11-2566  3  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หนองตีนครุไปฝายยายแบน บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124110444.pdf   16-11-2566  2  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 นายบุญช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124110117.pdf   16-11-2566  5  2
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกละอัดบด บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 นายบุญหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124105558.pdf   16-11-2566  4  1
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 จุดบ้านนายประสิทธิ์ กิรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124105102.pdf   09-11-2566  2  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโึคกแสลง หมู่ที่ 7 จุดบ้านนายจอยพูนดี ถึงบ้านนายจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124104624.pdf   09-11-2566  3  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 จุดบ้านนางลำไยถึงซอยบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124103834.pdf   09-11-2566  2  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 จุดบ้านนายถวิล ใจกล้า ถึง บ้านนายจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124103134.pdf   09-11-2566  2  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 จุดบ้านนายประสาร สดสี ถึง นายทองแดง พันนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231124102538.pdf   09-11-2566  2  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายบ้านพุนสุข ม.9  doc120220610115440.pdf   27-05-2565  154  135
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดินม.4(ศาลปู่ตา)  doc120220610114944.pdf   27-05-2565  180  8
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินและถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220610111332.pdf   27-05-2565  159  6
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   29-03-2565  196  10
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   29-03-2565  166  8
16   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564  doc120221007095539.ค   01-11-2564  0  2
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  doc120210524111250.pdf   14-05-2564  174  9
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  doc120210524111149.pdf   14-05-2564  195  5
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210524111221.pdf   06-05-2564  197  4
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  doc120210524111323.pdf   05-05-2564  177  9
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา วางท่อ และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  doc120210505152416.pdf   23-04-2564  191  6
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า  doc120210505112053.pdf   22-04-2564  171  3
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง แท่นปืนน้ำดับเพลิง บอลวาล์วควบคุม  doc120210505112009.pdf   22-04-2564  150  3
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  M12   22-04-2564  109  7
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 - บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  M10-M7   22-04-2564  102  16
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองช่าง  doc120210505112132.pdf   21-04-2564  99  2
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์   20-04-2564  104  8
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (นายสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (นายสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  102  7
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (ห้วยกาบกระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (ห้วยกาบกระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  115  5
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  111  4
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (ตะวันตกหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (ตะวันตกหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  103  3
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  113  4
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายสมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายสมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  104  3
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (พนมดิน-ฝายหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (พนมดิน-ฝายหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  97  3
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (หนองนกเขียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (หนองนกเขียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  107  3
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นางสุนิษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นางสุนิษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  93  3
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (หนองคันนาใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (หนองคันนาใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  104  3
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  109  3
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ตาโบ-ฝายตะตึงถะไง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ตาโบ-ฝายตะตึงถะไง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  113  3
40   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ)  18 19 20   04-01-2564  106  10
41   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ)  12 13 14 15 16 17   04-01-2564  116  9
42   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ)  6 7 8 9 10 11   04-01-2564  101  9
43   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563  แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 1 2 3 4 5   04-01-2564  105  5
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง กองช่าง และสำนักงานปลัด  doc120201205120512.pdf   02-12-2563  113  3
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งน้ำ 6 นิ้ว ติดตั้งบนรถลากจูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งน้ำ 6 นิ้ว ติดตั้งบนรถลากจูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02-12-2563  126  5
46   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ต่อ)  18   01-12-2563  108  2
47   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ต่อ)  12 13 14 15 16 17   01-12-2563  89  3
48   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ต่อ)  6 7 8 9 10 11   01-12-2563  103  5
49   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1 2 3 4 5   01-12-2563  105  5
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลตาเมียงชน  doc120201205120707.pdf   30-11-2563  102  3
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5-บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5-บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8   25-11-2563  126  5
52   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5-บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5-บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8   24-11-2563  126  3
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (โทรทัศน์)  doc120201205120941.pdf   17-11-2563  107  3
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์  doc120201205120813.pdf   17-11-2563  100  3
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู็เย็น)  doc120201205120003.pdf   17-11-2563  103  2
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายประชา)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายประชา)   17-11-2563  106  4
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)   17-11-2563  108  4
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (นายกาน)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (นายกาน)   17-11-2563  105  3
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (คุณอำพร)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (คุณอำพร)   17-11-2563  111  3
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (ศาลปู่ตา)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (ศาลปู่ตา)   17-11-2563  102  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.