กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายบ้านพุนสุข ม.9  doc120220610115440.pdf   27-05-2565  89  1
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดินม.4(ศาลปู่ตา)  doc120220610114944.pdf   27-05-2565  99  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินและถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220610111332.pdf   27-05-2565  90  2
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   29-03-2565  121  6
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   29-03-2565  97  3
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  doc120210524111250.pdf   14-05-2564  114  5
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  doc120210524111149.pdf   14-05-2564  127  2
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210524111221.pdf   06-05-2564  132  1
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  doc120210524111323.pdf   05-05-2564  112  4
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา วางท่อ และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  doc120210505152416.pdf   23-04-2564  124  2
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า  doc120210505112053.pdf   22-04-2564  112  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง แท่นปืนน้ำดับเพลิง บอลวาล์วควบคุม  doc120210505112009.pdf   22-04-2564  99  0
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  M12   22-04-2564  74  4
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 - บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  M10-M7   22-04-2564  71  14
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองช่าง  doc120210505112132.pdf   21-04-2564  67  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์   20-04-2564  67  5
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (นายสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (นายสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  68  3
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (ห้วยกาบกระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (ห้วยกาบกระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  80  3
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  70  2
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (ตะวันตกหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (ตะวันตกหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  72  1
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  77  1
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายสมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายสมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  66  1
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (พนมดิน-ฝายหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (พนมดิน-ฝายหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  65  1
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (หนองนกเขียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (หนองนกเขียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  69  1
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นางสุนิษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นางสุนิษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  60  1
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (หนองคันนาใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (หนองคันนาใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  71  1
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  74  1
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ตาโบ-ฝายตะตึงถะไง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ตาโบ-ฝายตะตึงถะไง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-01-2564  75  1
29   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ)  18 19 20   04-01-2564  68  7
30   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ)  12 13 14 15 16 17   04-01-2564  82  7
31   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ)  6 7 8 9 10 11   04-01-2564  66  7
32   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563  แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 1 2 3 4 5   04-01-2564  71  3
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง กองช่าง และสำนักงานปลัด  doc120201205120512.pdf   02-12-2563  80  1
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งน้ำ 6 นิ้ว ติดตั้งบนรถลากจูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งน้ำ 6 นิ้ว ติดตั้งบนรถลากจูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02-12-2563  86  3
35   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ต่อ)  18   01-12-2563  75  0
36   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ต่อ)  12 13 14 15 16 17   01-12-2563  59  1
37   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ต่อ)  6 7 8 9 10 11   01-12-2563  69  3
38   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1 2 3 4 5   01-12-2563  66  3
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลตาเมียงชน  doc120201205120707.pdf   30-11-2563  68  1
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5-บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5-บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8   25-11-2563  87  2
41   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5-บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5-บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8   24-11-2563  87  1
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (โทรทัศน์)  doc120201205120941.pdf   17-11-2563  66  1
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์  doc120201205120813.pdf   17-11-2563  63  1
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู็เย็น)  doc120201205120003.pdf   17-11-2563  68  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายประชา)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายประชา)   17-11-2563  72  1
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)   17-11-2563  72  2
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (นายกาน)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (นายกาน)   17-11-2563  71  1
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (คุณอำพร)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (คุณอำพร)   17-11-2563  78  0
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (ศาลปู่ตา)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (ศาลปู่ตา)   17-11-2563  67  0
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นางเท็ก)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นางเท็ก)   17-11-2563  66  1
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นางทองสวย)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นางทองสวย)   17-11-2563  77  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นายหาญ)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นายหาญ)   17-11-2563  67  0
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (คุณตุ๋ย)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (คุณตุ๋ย)    17-11-2563  77  0
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)   17-11-2563  73  0
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (นายเอีย)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (นายเอีย)   10-11-2563  71  1
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (นางมณี)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (นางมณี)   10-11-2563  66  0
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อกสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 (นายจำรัส)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อกสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 (นายจำรัส)   10-11-2563  68  0
58   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายจำรัส)  ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายจำรัส)   09-11-2563  79  0
59   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายเอีย)  ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายเอีย)   09-11-2563  66  0
60   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)  ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)   09-11-2563  73  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.