กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA   18-03-2565  53  5
2   รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี2564  รายงาน   18-01-2565  52  8
3   การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์   05-05-2564  204  141
4   รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี2563  รายงาน   01-04-2564  37  4
5   O01  doc120210330121127.jpg   30-03-2564  118  11
6   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562  doc120200626092909.pdf   26-06-2563  54  1
7   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2563  doc120200626092511.pdf   26-06-2563  52  3
8   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปี2563  doc120200626092310.pdf   26-06-2563  43  0
9   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปี2562  doc120190507153724.pdf   07-05-2562  83  13
10   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2562  doc120190507153618.pdf   07-05-2562  84  1
11   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  doc120200630150557.pdf   27-11-2561  54  4
12   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  doc120200630150453.pdf   27-11-2561  53  8
13   มาตรการป้องกันรับสินบน  doc120200630150228.pdf   27-11-2561  57  8
14   มาตรการรับเรื่องร้องเรียน  มาตรการรับเรื่องร้องเรียน แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน   27-11-2561  46  8
15   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง  doc120200630150022.pdf   27-11-2561  41  6
16   มาตรการส่งเสริมการให้ประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.ตาเมียง  doc120200630145754.pdf   27-11-2561  68  3
17   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120210514113357.pdf   27-11-2561  62  5
18   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  doc120200626143341.pdf   27-11-2561  44  3
19   ขอบเขต/เป้าหมาย/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  doc120181127155126.xlsx   27-11-2561  78  2
20   ขอบเขต/เป้าหมาย/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน    27-11-2561  93  0
21   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  doc120181130091947.docx   27-11-2561  130  17
22   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  doc120181127152658.docx   27-11-2561  187  34
23   รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120181115092203.docx   15-11-2561  72  4
24   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  doc120181115091724.pdf   15-11-2561  89  7
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.