กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหนู่บ้าน บ้านพนมดิน ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 10  doc120230322111426.pdf_1   17-03-2566  0  2
2   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9  doc120230322111132.pdf_1   17-03-2566  0  1
3   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหนู่บ้าน น้านเกษตรสมบูรณ์ ซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่11  doc120230322110428.pdf   17-03-2566  0  0
4   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการขุดลอกห้วยก็วลบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังงหวัดสุรินทร์  doc120230317140704.pdf   15-03-2566  0  1
5   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการขุดลอกหนองถนนบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230310160623.pdf   08-03-2566  4  2
6   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๘๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230207155411.2 doc220230207155411.2   06-02-2566  17  8
7   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ (นายบุญเกิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230213115832.pdf   03-02-2566  11  2
8   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230202092029.pdf doc220230202092029.pdf   01-02-2566  21  10
9   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230118163517.pdf doc220230118163517.pdf   18-01-2566  21  12
10   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาเมียง ซอยนายอัมพร หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230118163400. ม doc220230118163400. ม   18-01-2566  18  2
11   ราคากลางและร่างขอบเขตงาน ติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง  doc120221215144015.pdf   14-12-2565  28  8
12   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองถนนบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  doc120221208101040.12 doc220221208111956.12   06-12-2565  26  8
13   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยก็วลบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  doc120221208100450.9 doc220221208111942.9   06-12-2565  25  2
14   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221121094224.ม   11-11-2565  39  0
15   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นายกองหนุน)  doc120221020150020.9   19-10-2565  98  1
16   ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน  doc120221012095110.pdf   03-10-2565  94  5
17   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565  doc120221007103051.ย   30-09-2565  102  1
18   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2565  doc120221007103008.ค doc220221007103008.ค   31-08-2565  99  1
19   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818092105.7   16-08-2565  98  4
20   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818091953.3   16-08-2565  87  2
21   โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (ข้าง รพสต.บ้านหนองคันนา)  doc120220811140833.pdf   11-08-2565  102  1
22   โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนชำรุดเสียหายบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔ (ข้างวัดบ้านพนมดิน)  doc120220803114203.pdf   03-08-2565  101  3
23   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  doc120221007102901.ค   29-07-2565  104  1
24   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220727103838.pdf doc220220727103838.pdf   25-07-2565  131  34
25   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705104045.5 bidding doc220220705104045.5 bidding   04-07-2565  94  8
26   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายบุญเกิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705103856.2 bidding doc220220705103856.2 bidding   04-07-2565  101  14
27   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2565  doc120221007102811.ย   30-06-2565  68  1
28   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารประชุมอเนกประสงค์บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4  doc120220725104157.pdf   29-06-2565  92  1
29   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  doc120220628150504.pdf   24-06-2565  78  0
30   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นายสาคร)  doc120220628150301.pdf   20-06-2565  64  0
31   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานอบต.ตาเมียง หมู่ที่ 3 (สำนักงาน-สระน้ำ)  doc120220628150033.pdf   20-06-2565  57  0
32   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 (นายอุทร)  doc120220617093142.4_compressed   16-06-2565  65  0
33   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นายสยามรัฐ)  doc120220617092955.7_compressed   15-06-2565  61  3
34   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  doc120221007102728.ค   31-05-2565  66  1
35   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนเมษายน 2565  doc120221007102610.ย   29-04-2565  66  0
36   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2565  doc120221007102435.ค   01-04-2565  62  1
37   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศ   21-03-2565  70  4
38   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศ   21-03-2565  90  3
39   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศ เอกสาร   16-03-2565  70  5
40   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศประกวดราคา   16-03-2565  69  2
41   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120221007101627.พ   01-03-2565  58  1
42   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2565  doc120221007101540.ค   01-02-2565  66  0
43   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2564  doc120221007101356.ค   04-01-2565  61  0
44   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  doc120221007101016.ย   01-12-2564  65  0
45   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อาคารประชุมสภาเดิม) อบต.ตาเมียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ เอกสารประกวดราคา แบบ บก.01   02-11-2564  112  16
46   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2564  doc120221007100653.ค   01-11-2564  59  1
47   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ปี 2564  ประกาศ   01-10-2564  78  1
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  doc120210524110850.pdf   14-05-2564  96  6
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  doc120210524110747.pdf   14-05-2564  94  3
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210524110824.pdf   06-05-2564  109  1
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  doc120210524110712.pdf   05-05-2564  97  2
52   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ราคากลาง   26-03-2564  78  7
53   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ราคากลาง   26-03-2564  81  3
54   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ราคากลาง   26-03-2564  80  6
55   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 - บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ร่างประกาศ   26-03-2564  80  4
56   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ร่างประกาศ   26-03-2564  79  1
57   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  เอกสารประกวด   26-03-2564  89  6
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน  doc120210324154642.pdf   19-03-2564  90  4
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เติมน้ำยาถังดับเพลิง  doc120210324130350.pdf   19-03-2564  100  1
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กฉ 4780 สุรินทร์  doc120210324115522.pdf   19-03-2564  92  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.