กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
61   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ร่างประกาศ   18-03-2564  74  6
62   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 – บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ร่างประกาศ   18-03-2564  84  3
63   ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านตาเมียง  ร่างประกาศ   18-03-2564  82  1
64   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมีสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย  doc120210217145222.pdf   15-02-2564  80  3
65   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด  doc120210217145142.pdf   11-02-2564  78  2
66   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120210217145103.pdf   11-02-2564  81  2
67   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  doc120210217145016.pdf   03-02-2564  96  5
68   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)   02-02-2564  91  1
69   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)   02-02-2564  80  2
70   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)   02-02-2564  76  0
71   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง  doc120210217144909.pdf   19-01-2564  74  1
72   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210217144529.pdf   19-01-2564  78  1
73   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ตาโบ-ฝายตะตึงถะไง)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ตาโบ-ฝายตะตึงถะไง) แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  94  4
74   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  71  2
75   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (หนองคันนาใน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (หนองคันนาใน) แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  76  0
76   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (ห้วยกาบกระบือ)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (ห้วยกาบกระบือ) แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  83  2
77   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่ 3)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่ 3) แบบสรุปราคากลาง   05-01-2564  73  1
78   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายสมพร)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายสมพร) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  75  2
79   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  72  1
80   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (ตะวันตกหมู่บ้าน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (ตะวันตกหมู่บ้าน) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  73  0
81   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นางสุนิษา)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นางสุนิษา) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  80  0
82   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (พนมดิน-ฝายหลวง)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 (พนมดิน-ฝายหลวง) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  79  0
83   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (หนองนกเขียน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (หนองนกเขียน) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  82  0
84   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (นายสูงเนิน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (นายสูงเนิน) แบบสรุปราคากลาง   29-12-2563  75  0
85   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว  doc120210105181141.pdf   16-12-2563  77  1
86   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต๊นท์ผ้าใบโค้ง 2 หลัง  doc120210105181031.pdf   16-12-2563  72  2
87   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ล็อคเกอร์ 6 ช่อง และตู้เก็บเอกสาร 12 ลิ้นชัก  doc120210105181334.pdf   12-12-2563  88  3
88   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว  doc120210105181231.pdf   12-12-2563  78  1
89   ประกาศราคากลาง แบบบก.06 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศราคากลาง แบบบก.06 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23-11-2563  82  4
90   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง(เดือน พฤศจิกายน )  doc120201127093651.pdf   20-11-2563  70  4
91   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์ ตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201127100336.pdf   17-11-2563  90  4
92   ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (เดือนพฤศจิกายน)  doc120201127095959.pdf   17-11-2563  88  2
93   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (เดือน พฤศจิกายน)  doc120201127095733.pdf   17-11-2563  89  1
94   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายประชา)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายประชา)   15-11-2563  99  1
95   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นางส่วย)   15-11-2563  78  2
96   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (นายกาน)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (นายกาน)   15-11-2563  78  0
97   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (คุณอำพร)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (คุณอำพร)   15-11-2563  71  0
98   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (ศาลปู่ตา)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (ศาลปู่ตา)    15-11-2563  101  2
99   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นางเท็ก)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นางเท็ก)    15-11-2563  81  2
100   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นางทองสวย)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นางทองสวย)   15-11-2563  87  0
101   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นายหาญ)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นายหาญ)    15-11-2563  74  1
102   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (คุณตุ๋ย)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (คุณตุ๋ย)    15-11-2563  87  0
103   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (คุณจา)   15-11-2563  78  1
104   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 - บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 - บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8   11-11-2563  106  1
105   ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 - บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 - บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8   11-11-2563  91  5
106   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายจำรัส)  หมู่ที่ 11 (นายจำรัส)   29-10-2563  77  0
107   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายเอีย)  หมู่ที่ 2 (นายเอีย)   29-10-2563  81  0
108   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)  หมู่ที่ 2 (นางมณี)   29-10-2563  79  1
109   ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายจำรัส)  หมู่ที่ 11 (นายจำรัส) เอกสารประกวด   29-10-2563  75  0
110   ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายเอีย)  หมู่ที่ 2 (นายเอีย) เอกสารประกวด   29-10-2563  77  0
111   ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นางมณี)  หมู่ที่ 2 (นางมณี) เอกสารประกวด   29-10-2563  81  1
112   ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช    12-10-2563  75  3
113   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  doc120201012151853.pdf   12-10-2563  81  9
114   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค - ก.ย.63)  win 0709   06-10-2563  76  0
115   ประกาศผู้ชนะตามแบบ สขร1ประจำเดือน กันยายน 2563  win   04-10-2563  78  1
116   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  plan2564   01-10-2563  75  7
117   ประกาศประกวดราคาจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)  pr1 pr2   29-09-2563  94  7
118   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)  center   29-09-2563  80  1
119   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  final   28-09-2563  80  2
120   ประกาศผู้ชนะตามแบบ สขร1ประจำเดือน สิงหาคม 2563  win   26-09-2563  79  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.