กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
61   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 1 2 3 4   02-11-2563  65  2
62   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือท้องแบน  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือท้องแบน   14-10-2563  61  6
63   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์   08-10-2563  64  8
64   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์   08-10-2563  56  1
65   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201027142053.pdf   02-10-2563  58  0
66   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ2564  น้ำมันเชื้อเพลิงกองคลัง น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานปลัด น้ำมันเชื้อเพลิง โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก น้ำมันเชื้อเพลิงกองช่าง   02-10-2563  52  1
67   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ  win   25-09-2563  66  6
68   ประกาศ ผู้เสนอราคาไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  final   25-09-2563  70  1
69   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส  center   21-09-2563  47  2
70   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกร่องน้ำ ชลประทาน หมู่ที่ ๑๒  center   20-08-2563  65  6
71   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย ม.7  center   19-08-2563  57  1
72   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนมะยาง หมู่ ๖ (2 จุด)  center   13-08-2563  59  5
73   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมถนนบ้านพนมดิน ม.10  win   10-08-2563  60  0
74   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดวงกบประตู  win   10-08-2563  54  2
75   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  final   31-07-2563  62  3
76   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  win   23-07-2563  55  2
77   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพนมดิน ม.4 (2 จุด)  center   21-07-2563  64  0
78   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เก้าอี้กรรมการ)    17-07-2563  206  0
79   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน (เช็คระยะ)  doc120200720152854.pdf   17-07-2563  52  0
80   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอย  doc120200720152751.pdf   17-07-2563  50  2
81   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน  win   17-07-2563  59  5
82   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สร้างบ้านนายสูงเนิน  win   13-07-2563  55  5
83   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สร้างบ้านของพมจ.  win   10-07-2563  63  8
84   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า  doc120200714135516.pdf   09-07-2563  53  3
85   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง  doc120200714135417.pdf   08-07-2563  55  2
86   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการเฉลิมพระเกียรติ (สำนักงานปลัด)  doc120200629095959.pdf   19-06-2563  47  3
87   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง)  doc120200629095826.pdf   18-06-2563  59  2
88   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง  doc120200629095727.pdf   17-06-2563  55  0
89   ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  doc120200629095503.pdf   17-06-2563  53  0
90   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองจูบ ม.2  center   17-06-2563  68  1
91   จัดซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด  doc120200629095301.pdf   15-06-2563  50  3
92   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด  doc120200629095211.pdf   12-06-2563  44  1
93   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  win   02-06-2563  53  1
94   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศพด.บ้านตาเมียง  win   02-06-2563  54  0
95   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV  win   28-05-2563  49  1
96   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถแบคโฮก่อสร้างฝ่ายชะลำน้ำ  win   28-05-2563  61  1
97   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝ่ายชะลำน้ำ  win   28-05-2563  53  0
98   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11 - บ้านตาเมียง ม.1  win   25-05-2563  59  3
99   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านตาเมียง ม.12 - บ้านสระแก้ว  win   25-05-2563  63  3
100   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล (โควิด 2019)  doc120200424115112.pdf   24-04-2563  65  1
101   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง  doc120200424115052.pdf   24-04-2563  53  0
102   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางมะตอยสำเร็จรูป  center   23-04-2563  59  4
103   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำเก้าอี้ที่พักนักกีฬา(ซุ้มม้านั่ง)  center   23-04-2563  88  3
104   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  center   22-04-2563  56  4
105   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในศพด.บ้านตาเมียง ม.1  center   21-04-2563  56  1
106   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในศพด.บ้านหนองคันนา ม.5  center   21-04-2563  56  0
107   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปุรงผิวจราจรหินคลุกบ้านเตาเมียง ม.12  center   16-04-2563  65  0
108   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคสล.บ้านโนนมะยาง ม.6  center   16-04-2563  48  0
109   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  center   16-04-2563  62  2
110   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน ม.๔  center   16-04-2563  78  1
111   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์  win   15-04-2563  52  0
112   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  doc120200427155913.pdf   13-04-2563  55  0
113   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา E-BIDDING โครงการถนนคสล.บ้านหนองคันนา ม.5  center   13-04-2563  51  0
114   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา E-BIDDING โครงการถนนคสล.บ้านตาเมียง ม.1  center   13-04-2563  74  3
115   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding โครงการถนนคสล.บ้านเกษตรสมบูรณ์  center   13-04-2563  55  0
116   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกสระสามง่ามบ้านพนมดิน ม.3  win   08-04-2563  56  0
117   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านโคกแสลง ม.7 (เข็มพร)  win   08-04-2563  55  1
118   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด  doc120200427155744.pdf   07-04-2563  53  0
119   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  doc120200427155511.pdf   07-04-2563  49  0
120   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านพูนสุข ม.9  center   03-04-2563  61  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.