กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
121   ประการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2561  oil61.pdf   11-10-2560  184  22
122   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  plannew61.pdf   09-10-2560  217  3
123   ช่องทางติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย    19-05-2560  211  0
124   ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนใน ศพด.ของ อบต.ตาเมียง ปีการศึกษา 60  prakad1.pdf   03-05-2560  194  9
125   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  CCF24032560.pdf   24-03-2560  329  3
126   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  CCF20032560.pdf_180.pdf   21-03-2560  274  8
127   ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมรมหาภูมิพลอดุลยเดช    13-03-2560  193  0
128   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  CCF06032560.pdf_180.pdf   06-03-2560  308  16
129   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร  CCF02032560.pdf   02-03-2560  238  7
130   คู่มือการให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก  r57.php   03-02-2560  704  4
131   ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ    26-04-2559  311  0
132   เวทีประชาคมระดับตำบล 2559    26-04-2559  293  0
133   ขอเชิญเข้าร่วมการประเมิน  111.pdf   01-04-2559  242  43
134   งานเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 15  Vinyl_[300x600cm]_Prasat-Ta-Muam_1x[E].jpg   21-03-2559  525  2
135   เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  tm1-2.pdf   17-11-2558  238  4
136   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  tm1-1.pdf   17-11-2558  235  6
137   ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน  select.pdf   21-08-2558  461  10
138   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตาเมียง  tm102.pdf   17-08-2558  434  11
139   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน  11.pdf   03-08-2558  490  7
140   เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มโบราณสถานปราสาทตาเมือน  tm00258.pdf   26-03-2558  556  5
141   เอกสารประชาสัมพันธ์งาน เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 14  tm00158.pdf   26-03-2558  265  5
142   เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 14  Tameun58.jpg   12-03-2558  418  8
143   ผลการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ "ตาเมือนซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 13"  reportrun.pdf   30-04-2557  353  7
144   เอกสารประชาสัมพันธ์งานเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 13 (กำหนดการและกิจกรรม)  Info2.PDF   30-03-2557  377  3
145   เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 13 (เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ)  Jog.jpg   19-03-2557  360  3
146   เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 13  Info.jpg   19-03-2557  359  3
147   การแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "ตาเมือนซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 13"(การเดินทางและที่พัก)  TamiangSuper.doc   19-03-2557  477  3
148   กำหนดการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน  meetingprogram.doc   06-02-2557  257  6
149   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557  แบบผด1,2,3,5,6 ปี 57.xls   28-11-2556  304  4
150   ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้ว ประตู ทางเข้าออก ศพด.โคกแสลง  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตู ศพด.โคกแสลง.docx   26-06-2556  331  8
151   ขอเชิญร่วมการแข่งขันตาเมือนซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 12    25-03-2556  1287  0
152   เชิญเที่ยวงานวันเด็ก  งานวันเด็ก.docx   09-01-2556  297  2
153   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมสร้างถนนดินลูกรังและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ประจำปี 2556  โครงการถนนลูกรัง หมู่ 11.doc   12-12-2555  506  3
154   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2556  โครงการจ่ายขาดบ้านท้องถิ่นไทย หมู่ 8 ปี.doc   12-12-2555  413  6
155   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ประจำปี งบประมาณ 2556  โครงการจ่ายขาดบ้านท้องถิ่นไทย หมู่ 7.doc   12-12-2555  388  4
156   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมสร้างถนนดินลูกรัง บ้านโนนมะยาง หมุ่ที่ 6 ประจำปี 2556  โครงการถนนลูกรัง หมู่ 6.doc   12-12-2555  304  2
157   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2556  โครงการวางท่อคอนกรีต หมู่ 5 .doc   12-12-2555  341  23
158   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดินหมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556  โครงการถนนคอนกรีต หมู่ 4.doc   12-12-2555  319  3
159   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดิน หมู่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556  โครงการถนนคอนกรีต หมู่ 3.doc   12-12-2555  274  3
160   ปรกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 ประจำปี 2556  โครงการถนนคอนกรีต หมู่ 12.doc   12-12-2555  265  3
161   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2556  โครงการรางระบายน้ำ หมู่ 10.doc   12-12-2555  307  4
162   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลูกรังและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556  โครงการถนนลูกรัง หมู่ 2.doc   12-12-2555  347  2
163   ขอเชิญเที่ยวงานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา ประจำปี 2555 วันที่ 12 เมษายน 2555 ณ ปราสาทตาเมือนธม  แผ่นพับงานปราสาท55.doc   10-04-2555  474  4
164   ประกาศขายทอดตลาด  ประกาศขายทอดตลาด.doc   23-02-2555  401  3
165   แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ.doc   13-09-2554  444  3
166   ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่ง "ตาเมือนธมมินิมาราธอน"  IMG004_0003.jpg   10-04-2554  547  2
167   ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป6)  ประกาศขึ้นบัญชี.doc   18-03-2554  680  3
168   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา  ประกาศสอบราคา.docx   16-03-2554  411  3
169   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)  py.doc   07-03-2554  380  5
170   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง  pp.doc   25-02-2554  417  6
171   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป6)  pp.doc   02-02-2554  432  2
172   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของอบต.ตาเมียง  Doc1.pdf   30-09-2553  1358  5
173   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง.pdf   14-09-2553  398  4
174   อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  ค่าจ้างขั้นต่ำ.pdf   10-08-2553  508  5
175   รายงานสถานการณ์และการวิเคราะห์น้ำ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553    10-08-2553  505  0
176   ต้อนรับท่านประสิทธ์ บุญลิขิต ปลัดจังหวัดสุรินทร์    10-08-2553  596  0
177   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2554-2558) และแผนพัฒนาสามปี(2554-2556)    23-07-2553  436  0
178   สรุปสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์    06-07-2553  355  0
179   รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด    01-07-2553  398  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.