กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
121   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  9931000   23-09-2563  73  2
122   ประกาศผู้ชนะตามแบบ สขร1ประจำเดือน มิถุนายน 2563  win   19-09-2563  70  0
123   ประกาศผู้ชนะตามแบบ สขร1ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  win   19-09-2563  78  0
124   ประกาศราคากลาง แบบ บก.07 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  center   16-09-2563  80  5
125   ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน  pr   16-09-2563  84  10
126   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2563 (เพิ่มเติมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  win   09-09-2563  81  7
127   ประการเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  center   19-08-2563  90  5
128   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหายบ้านตาเมียง ม.1  win   13-08-2563  72  8
129   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการถนนคสล.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11 (ประสิทธิ์)  final   13-08-2563  78  2
130   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการถนนคสล.บ้านหนองคันนา ม.5 (เสรี)  final   13-08-2563  62  1
131   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการถนนคสล.ม.1 (นางละออง)  final   13-08-2563  83  2
132   ประการเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง  pr   20-07-2563  85  3
133   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด 19  doc120200720113610.pdf   01-07-2563  78  6
134   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย.63)  taraimas3   01-07-2563  75  7
135   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน  doc120200630094430.pdf   30-06-2563  72  1
136   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม  pr   30-06-2563  71  2
137   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม  doc120200630094346.pdf   30-06-2563  75  2
138   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ งาน ถนนคสล.ภายในหมู่บ้านพนมดิน ม.4  final   30-06-2563  77  4
139   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายใน ศพด.หนองคันนา  final   30-06-2563  72  1
140   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายใน ศพด.ตาเมียง  final   30-06-2563  97  2
141   ประชาสัมพันธ์รวจรับงาน โครงการถนน คสล.บ้านโนนมะยาง ม.6 ทองใบ  final   26-06-2563  88  3
142   ประชาสัมพันธ์รวจรับงาน โครงการถนน คสล.บ้านโคกแสลง ม.7  final   26-06-2563  70  3
143   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙ (ครั่งที่ ๒)  pr   22-06-2563  94  0
144   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙  pr   15-06-2563  75  0
145   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  final   05-06-2563  90  3
146   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑๒  final   05-06-2563  111  3
147   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกสระสามง่ามบ้านพนมดินม.4  final   05-06-2563  85  1
148   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 2 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  center   21-05-2563  83  5
149   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกบ้านตาเมียง ม.12  center   21-05-2563  61  0
150   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการปรับปรงถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.1  center   21-05-2563  80  0
151   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการถนนดินหินคลุกสระสามง่ามบ้านพนมดิน ม.3  win   21-05-2563  81  2
152   ประกาศประกวดจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตาเมียง ม.12-บ้านสระแก้ว ม.7  pr   13-05-2563  96  9
153   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11-บ้านตาเมียง ม.1  pr   13-05-2563  97  6
154   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11-บ้านตาเมียง ม.1  center   13-05-2563  87  3
155   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตาเมียง ม.12-บ้านสระแก้ว ม.7  center   13-05-2563  93  2
156   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคั ม.8  center   29-04-2563  155  0
157   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  center   29-04-2563  67  0
158   ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๓ โครงการ  center   13-04-2563  85  2
159   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  center   07-04-2563  95  5
160   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑  center   07-04-2563  86  6
161   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.12  center   07-04-2563  89  3
162   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในม.พนมดิน ม.4  center   07-04-2563  81  2
163   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงคสล.ภายในม.พนมดิน ม.4 (จำนวน ๒ จุด)  center   07-04-2563  83  2
164   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกแสลง ม.7  center   02-04-2563  80  2
165   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกสระสามง่ามบ้านพนมดิน ม.3  center   02-04-2563  79  0
166   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (ม.ค 63 - มี.ค.63)  center 0103   01-04-2563  82  1
167   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านพูนสุข ม.9  center   31-03-2563  100  3
168   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองจูบ ม.2  02   31-03-2563  87  2
169   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11ม.1  center   31-03-2563  76  1
170   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนา ม.5  center   31-03-2563  78  1
171   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตาเมียง ม.1  center   31-03-2563  76  2
172   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  center   31-03-2563  76  3
173   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนา ม.5  center   31-03-2563  72  2
174   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตาเมียง ม.1  center   31-03-2563  74  4
175   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  win   10-03-2563  85  4
176   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563  center   03-03-2563  77  2
177   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม  center   03-03-2563  76  2
178   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  center   05-02-2563  99  7
179   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนมะยาง ม.6  center   05-02-2563  89  6
180   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค 62 - ธ.ค.62)  win   02-01-2563  103  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.