กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
121   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองจูบ ม.2  doc120200403100713.pdf   03-04-2563  61  1
122   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนพิษสุนัขบ้า  win   31-03-2563  60  1
123   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV ศพด.พนมดิน  win   31-03-2563  74  2
124   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อน)  win   26-02-2563  62  4
125   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา  win   24-02-2563  71  3
126   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)  doc120200224100452.pdf   24-02-2563  52  2
127   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง  doc120200224093451.pdf   24-02-2563  54  0
128   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับฝึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย  doc120200224092237.pdf   24-02-2563  65  2
129   ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา  doc120200219152858.pdf   19-02-2563  50  0
130   ค่าจ้างบำรุงรักษาสัญญาณไฟกระพริบ  doc120200219152827.pdf   19-02-2563  61  1
131   ค่าจ้างบำรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน  doc120200219152735.pdf   19-02-2563  56  0
132   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  win   14-02-2563  49  0
133   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโนนมะนาง ม.6  win   14-02-2563  53  0
134   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารกองอำนวยการสนามกีฬา  6550   12-02-2563  50  0
135   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงที่จอดรถยนต์ภายในที่ทำการ  655   12-02-2563  51  0
136   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง  win   31-01-2563  52  0
137   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ (เรือนไมล์)  doc120200130122201.pdf   30-01-2563  55  0
138   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ  doc120200130122048.pdf   30-01-2563  53  0
139   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  win   16-01-2563  60  2
140   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563  doc120200115095128.pdf   15-01-2563  54  0
141   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวทีเครื่องเสียง งานวันเด็กแห่งชาติ  win   10-01-2563  61  0
142   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ  center   10-01-2563  66  0
143   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา่อบต.ตาเมียง  win   02-01-2563  72  0
144   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดเก็บภาษี  center   02-01-2563  57  0
145   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายป้องกันและลดอุบัติเหตุ  center   24-12-2562  63  1
146   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน  win   20-12-2562  70  0
147   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  center   06-12-2562  70  1
148   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  doc120191126155139.pdf   26-11-2562  95  4
149   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอบต.ตาเมียง  center   26-11-2562  67  1
150   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.โคกแสลง  center   21-11-2562  70  0
151   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย ม.5,6,8,11  center   18-11-2562  173  0
152   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประตูฟุตบอล 11 คน  doc120191113100654.pdf   13-11-2562  84  3
153   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองคันนา ม.5  final   13-11-2562  72  0
154   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุผันน้ำ (วัสดุก่อสร้าง)  center   12-11-2562  69  1
155   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม นม เทอม2/2562  win   29-10-2562  76  5
156   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านตาเมียง ม.1  win   16-10-2562  47  0
157   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านตาเมียง ม.1  center   16-10-2562  67  2
158   การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ 2563  win   01-10-2562  82  2
159   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (มิ.ย 62 - ก.ย.62)  center   30-09-2562  91  1
160   แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562  final   30-09-2562  75  4
161   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการขยะ  center   20-09-2562  76  2
162   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา  doc120190918110912.pdf   18-09-2562  56  1
163   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสำรวจ งานออกแบบ ปีงบ2563  center   16-09-2562  58  1
164   แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562  center   09-09-2562  54  3
165   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  doc120190906160935.pdf   06-09-2562  64  0
166   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  doc120190903131818.pdf   03-09-2562  64  0
167   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี  doc120190903131649.pdf   03-09-2562  53  0
168   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด  win   02-09-2562  73  0
169   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)  doc120190821134352.pdf   21-08-2562  72  1
170   แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  072562   17-08-2562  64  3
171   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพูนสุข ม.9  win   15-08-2562  80  4
172   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านพูนสุข ม.9  center   14-08-2562  69  0
173   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคันนา ม.5  win   09-08-2562  65  3
174   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนมะยาง ม.6  win   09-08-2562  65  2
175   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองคันนา ม.5  ืnongkana   09-08-2562  75  0
176   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนมะยาง ม.6  ืnomayan   09-08-2562  59  2
177   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)  doc120190808100415.pdf   08-08-2562  60  0
178   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น เครื่องพ่นหมอกควัน  doc120190806104647.pdf   06-08-2562  60  0
179   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุดำเนินการเฉลิมพระเกียรติ  doc120190805154156.pdf   05-08-2562  66  0
180   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักงานปลัด  doc120190805110130.pdf   05-08-2562  60  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.