กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
181   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน  center   13-12-2562  98  3
182   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม  win   13-12-2562  90  4
183   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม9  final   11-12-2562  547  1
184   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  final   21-11-2562  100  2
185   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ตาเมียง  center   20-11-2562  144  1
186   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.06 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  center   29-10-2562  88  1
187   ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  win   03-10-2562  116  2
188   ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  final   13-09-2562  101  1
189   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบควบคุมอาคาร  win   12-09-2562  119  7
190   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองจูบ ม.2  final   02-09-2562  118  2
191   ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  final   02-09-2562  100  1
192   ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกแสลง ม.7  final   02-09-2562  106  0
193   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง)  win   26-08-2562  88  6
194   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (เงินสะสม)  center   20-08-2562  104  8
195   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (จ้างออกแบบ)  center   20-08-2562  93  4
196   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  center   20-08-2562  80  6
197   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรางระบายน้ำ คสล. ม.9  win   01-08-2562  98  2
198   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองคันนา ม.5  win   30-07-2562  102  1
199   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนมะยาง ม.6  win   30-07-2562  95  2
200   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคันนา ม.5  center   25-07-2562  87  3
201   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนมะยาง ม.6  center   25-07-2562  104  2
202   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและบดทับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10  win   23-07-2562  91  0
203   ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและบดทับบ้านพนมดิน หมู่ที่ 4  win   23-07-2562  102  1
204   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างท่อล่อเหลี่ยม บ้านตาเมียง ม.1  final   21-06-2562  126  1
205   ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  22562   21-05-2562  134  3
206   ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  Pr08   21-05-2562  110  0
207   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและบดทับบ้านพนมดิน ม.10  center   17-05-2562  127  0
208   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและบดทับบ้านพนมดิน ม.4  center   17-05-2562  126  0
209   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  center   14-05-2562  118  1
210   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  center   14-05-2562  99  2
211   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองจูบ ม.2  center   14-05-2562  106  2
212   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่่บ้านโคกแสลง ม.7  center   14-05-2562  96  4
213   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก บ้านตาเมียง ม.1  win   22-04-2562  114  0
214   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ ซ่อมแซมถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete ม.7  win   22-04-2562  118  0
215   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกบ้านพนมดิน ม.3  final   17-04-2562  110  0
216   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.12  final   17-04-2562  122  0
217   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านต่าเมียง ม.1  win   11-04-2562  143  4
218   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  ื111   11-04-2562  106  2
219   ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนามฟุตซอล บ้านตาเมียง ม.1  Prfile   29-03-2562  116  6
220   ประกาศประกอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง 25 ม. ยาว 48 ม. บ้านตาเมียง ม.1  Pr    29-03-2562  120  8
221   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  center   28-03-2562  135  4
222   ประกาศราคากลาง แบบ บก.03 จ้างออกแบยบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  center   01-03-2562  112  2
223   ประกาศราคากลาง แบบ บก.03 จ้างออกแบยบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  center   28-02-2562  124  1
224   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ ประตูทางเข้า ออก องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  final   04-02-2562  140  1
225   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  final   31-01-2562  114  1
226   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา ม.5  final   31-01-2562  116  0
227   ประกาศราคากลาง ตามแบบบก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยใบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  center   30-01-2562  135  2
228   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.06 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน ม.3  center   30-01-2562  126  1
229   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.06 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.12  center   30-01-2562  115  2
230   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.06 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.1  center   30-01-2562  112  6
231   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 งานซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลตาเมียง  center   24-01-2562  120  2
232   ประกาศราคากลาง แบบ บก.06 งานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลตาเมียง  239000   18-01-2562  105  2
233   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านพูนสุข ม.9  win   26-12-2561  118  1
234   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก บ้านโนนมะยาง ม.6  final   21-11-2561  169  4
235   ประกาศราคากลาง แบบ บก.06 อาหารเสริมนม ปีงบประมาณ 2562  doc120181113110658.pdf   13-11-2561  166  31
236   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  Plam62   03-10-2561  216  28
237   ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2562  oil   01-10-2561  209  20
238   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (e-bidding)  win   24-09-2561  198  10
239   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11 (e-bidding)  win   24-09-2561  162  11
240   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านตาเมียง ม.12 (e-bidding)  win   24-09-2561  205  6
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.