กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
181   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการรางระบายน้ำคสล.บ้านพูนสุข ม.9  center   25-07-2562  61  0
182   แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562  06   18-07-2562  58  2
183   แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  05   18-07-2562  63  4
184   แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562  04   18-07-2562  55  2
185   แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562  03   18-07-2562  56  2
186   แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  02   18-07-2562  56  2
187   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มี.ค 62 - พ.ค.62)  win   15-07-2562  66  1
188   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  doc120190705113523.pdf   05-07-2562  91  2
189   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมถนนชำรุดบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  win   04-07-2562  64  0
190   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค -ก.ย 62  win   01-07-2562  68  1
191   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลเด็กศพด.บ้านโคกแสลง กองการศึกษา)  doc120190627161422.ค   27-06-2562  68  4
192   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12  doc120190626112354.12   26-06-2562  70  0
193   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้องวงจรปิด  doc120190626112051.pdf   26-06-2562  63  0
194   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีต 3 ลูก  win   22-06-2562  77  0
195   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  win   21-06-2562  73  1
196   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง กองช่าง  doc120190620130824.pdf   20-06-2562  72  2
197   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติ  doc120190610181009.pdf   10-06-2562  111  1
198   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถังขยะรองรับจุดรวบรวมขยะอันตราย จำนวน 13 ถัง  doc120190610114054.pdf   10-06-2562  74  1
199   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคายางมะตอย  win   07-06-2562  77  0
200   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาทรายอะเบท  win   07-06-2562  85  0
201   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและบดทับบ้านพนมดิน ม.10  win   04-06-2562  76  0
202   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและบดทับบ้านพนมดิน ม.4  win   04-06-2562  80  0
203   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  win   04-06-2562  64  0
204   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกแสลง ม.7  win   04-06-2562  73  0
205   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองจูบ ม.2  win   04-06-2562  82  0
206   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  win   31-05-2562  65  0
207   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาห้องน้ำข้างอาคารเอนกประสงค์  doc120190531140103.pdf   31-05-2562  80  0
208   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารทางเชื่อม  doc120190531115717.pdf   31-05-2562  66  0
209   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม นม เทอม 1/2562  win   27-05-2562  77  0
210   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง สำนักงานปลัด  doc120190514170450.pdf   14-05-2562  87  0
211   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ล้อวัดระยะ  center   30-04-2562  100  0
212   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  doc120190430094611.pdf   30-04-2562  113  1
213   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองจูบ  win   29-04-2562  91  0
214   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  win   29-04-2562  100  0
215   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  win   29-04-2562  102  0
216   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ งานตาเมือน  win   20-04-2562  97  0
217   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที มวย งานตาเมือน  win   19-04-2562  98  1
218   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานตาเมือน  win   19-04-2562  82  0
219   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานวัสดุดำเนินงานตาเมือน  win   03-04-2562  84  1
220   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค 61 - ก.พ.62)  win   01-04-2562  73  1
221   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค 61 - ก.พ.62)  win   01-04-2562  83  0
222   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านตาเมียง ม.12  win   14-03-2562  92  0
223   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง ม.1-ม.12  center   14-03-2562  92  0
224   แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562  012562   06-03-2562  97  2
225   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน (สป)  win   05-03-2562  103  0
226   แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561  11021   04-03-2562  94  3
227   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  win   01-03-2562  104  0
228   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete  win   01-03-2562  107  0
229   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  win   26-02-2562  109  0
230   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างฝ่ายตามโครงการฝ่ายชะลอน้ำ  win   21-02-2562  100  2
231   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน  win   21-02-2562  89  2
232   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า  win   21-02-2562  80  2
233   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพนมดิน ม.3  win   12-02-2562  107  0
234   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.12  win   12-02-2562  100  0
235   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.1  win   12-02-2562  105  0
236   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เงินสะสมโครงการท่อลอดเหลี่ยมบ้านตาเมียง ม.1  win   12-02-2562  85  0
237   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโค  center   06-02-2562  94  0
238   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน  center   06-02-2562  94  1
239   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลตาเมียง  center   01-02-2562  104  1
240   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการงานวันเด็กแห่งชาติ  win   22-01-2562  121  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.