กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
301   ประกาศผู้ชนะเสนอรคา โครงการขยายเขตประปาบ้านพนมดิน ม.3  winprapa.pdf   22-03-2561  122  21
302   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนยกระดับบ้านพูนสุข ม.9  win9.pdf   22-03-2561  139  26
303   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการถมดินสระน้ำบ้านพนมดิน ม.10  win10.pdf   22-03-2561  142  6
304   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองจูบ ม.2  0102500.pdf   20-03-2561  141  17
305   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  0108500.pdf   20-03-2561  100  2
306   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านพนมดิน ม.4  0104360.pdf   20-03-2561  127  4
307   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโนนมะยาง ม.6  0106490.pdf   20-03-2561  96  5
308   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านตาเมียง ม.1  0101480.pdf   20-03-2561  143  26
309   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกแสลง ม.7  0107500.pdf   20-03-2561  124  27
310   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด. ม.7  win7.pdf   19-03-2561  88  10
311   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.ม.4  win4.pdf   19-03-2561  95  8
312   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.ม.1  win1.pdf   19-03-2561  112  3
313   ประกาศราคากลาง โครงการถมดินสระน้ำบ้านพนมดิน ม.10  0110.pdf   16-03-2561  116  33
314   ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปาบ้านพนมดิน ม.3  013.pdf   16-03-2561  109  7
315   ประกาศราคากลาง โครงการถนนดินยกระดับบ้านพูนสุข ม.9  019.pdf   16-03-2561  97  3
316   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านโคกแสลง ม.7  21000.pdf   21-02-2561  99  24
317   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.บ้านพนมดิน ม.4  30000.pdf   21-02-2561  106  33
318   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.บ้านตาเมียง ม.1  62000.pdf   21-02-2561  114  3
319   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนชำรุดเสียหายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  sentjob.pdf   02-02-2561  95  16
320   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  54000.pdf   04-01-2561  110  3
321   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  80000.pdf   04-01-2561  110  2
322   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านโนนมะยาง ม.6  18000.pdf   04-01-2561  98  5
323   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา ม.5  56000.pdf   04-01-2561  88  5
324   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการก่อสร้างแนวกั้นขอบคอนกรีตภายใน อบต.ตาเมียง  38700.pdf   04-01-2561  97  6
325   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างแนวกั้นขอบคอนกรีตบริเวณที่ทำการ อบต.ตาเมียง  p387.pdf   12-12-2560  113  5
326   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (54,000)  p54.pdf   12-12-2560  112  6
327   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  p80.pdf   12-12-2560  118  9
328   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุด บ้านโนนมะยาง ม.6  p18.pdf   12-12-2560  104  17
329   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา ม.5  p56.pdf   12-12-2560  110  17
330   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมชำรุดเสียหายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  p100000.pdf   12-12-2560  107  5
331   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองจูบ ม.2 ถึง บ้านพนมดิน ม.10  final.pdf   31-10-2560  118  21
332   ประกาศราคากลาง นมโรงเรียน เทอม 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2561  milk22560.pdf   31-10-2560  121  6
333   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  ppch01R9.pdf   10-10-2560  125  5
334   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  final111.pdf   03-10-2560  118  3
335   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนา ม.5  Prfinal5.pdf   18-09-2560  138  3
336   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านโคกแสลง ม.7  final7.pdf   14-09-2560  129  2
337   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  pr8.pdf   13-09-2560  131  5
338   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน ม.4-ม.3  pr43.pdf   13-09-2560  127  9
339   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาธารณะสายจากสี่แยกหมู่บ้านถึง หนองคันนาใน  CCF22082560_0002.pdf   22-08-2560  114  2
340   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพนมดิน ม. 4  prfinal.pdf   10-08-2560  113  3
341   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กภายในบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  win11.pdf   19-06-2560  153  5
342   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กภายในบ้านหนองคันนา ม.5  win5.pdf   19-06-2560  123  2
343   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กภายในบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  win8.pdf   19-06-2560  146  4
344   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11  no11.pdf   16-06-2560  116  9
345   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  no5.pdf   16-06-2560  121  2
346   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  no8.pdf   16-06-2560  98  4
347   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข ม.9  final91.pdf   16-06-2560  126  4
348   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะยาง ม.6  final6.pdf   16-06-2560  121  29
349   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจูบ ม.2  final2.pdf   16-06-2560  125  4
350   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างห้องน้ำกองอำนวยการสนามกีฬา อบต.ตาเมียง  0808.pdf   08-06-2560  132  4
351   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3  1010.pdf   08-06-2560  157  3
352   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ  0707.pdf   08-06-2560  138  2
353   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.ตาเมียง  0101.pdf   08-06-2560  117  2
354   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11  CCF30052560_0002.pdf   02-06-2560  145  6
355   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  CCF30052560_0001.pdf   02-06-2560  128  3
356   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  CCF30052560.pdf   02-06-2560  180  3
357   ประกาศยกเลิกเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7-9/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  cancal.pdf   01-06-2560  172  3
358   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกสระหนองจีกแดก บ้านพนมดิน  sapanomdin.pdf   31-05-2560  137  6
359   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 3  tanoondin.pdf   31-05-2560  120  2
360   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.หนองคันนา ม.5  bathroom.pdf   31-05-2560  116  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.