กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
301   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดิน ม.4  moo 4.pdf   02-04-2561  107  3
302   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  moo5.pdf   02-04-2561  128  22
303   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมทางข้ามห้วย บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6  moo6.pdf   02-04-2561  123  25
304   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมคันคลอง บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  moo 1.pdf   02-04-2561  127  4
305   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  win490.pdf   29-03-2561  123  7
306   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านตาเมียง ม.1  ps480.pdf   29-03-2561  136  4
307   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกแสลง ม.7  win500.pdf   29-03-2561  181  4
308   ประกาศผู้ชนะเสนอรคา โครงการขยายเขตประปาบ้านพนมดิน ม.3  winprapa.pdf   22-03-2561  134  21
309   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนยกระดับบ้านพูนสุข ม.9  win9.pdf   22-03-2561  151  26
310   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการถมดินสระน้ำบ้านพนมดิน ม.10  win10.pdf   22-03-2561  154  6
311   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองจูบ ม.2  0102500.pdf   20-03-2561  149  17
312   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  0108500.pdf   20-03-2561  109  2
313   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านพนมดิน ม.4  0104360.pdf   20-03-2561  141  4
314   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโนนมะยาง ม.6  0106490.pdf   20-03-2561  106  5
315   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านตาเมียง ม.1  0101480.pdf   20-03-2561  152  26
316   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกแสลง ม.7  0107500.pdf   20-03-2561  135  27
317   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด. ม.7  win7.pdf   19-03-2561  99  10
318   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.ม.4  win4.pdf   19-03-2561  107  8
319   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.ม.1  win1.pdf   19-03-2561  123  3
320   ประกาศราคากลาง โครงการถมดินสระน้ำบ้านพนมดิน ม.10  0110.pdf   16-03-2561  124  33
321   ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปาบ้านพนมดิน ม.3  013.pdf   16-03-2561  124  7
322   ประกาศราคากลาง โครงการถนนดินยกระดับบ้านพูนสุข ม.9  019.pdf   16-03-2561  113  3
323   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านโคกแสลง ม.7  21000.pdf   21-02-2561  109  24
324   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.บ้านพนมดิน ม.4  30000.pdf   21-02-2561  116  33
325   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.บ้านตาเมียง ม.1  62000.pdf   21-02-2561  125  3
326   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนชำรุดเสียหายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  sentjob.pdf   02-02-2561  106  16
327   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  54000.pdf   04-01-2561  122  3
328   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  80000.pdf   04-01-2561  119  2
329   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านโนนมะยาง ม.6  18000.pdf   04-01-2561  107  5
330   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา ม.5  56000.pdf   04-01-2561  98  5
331   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการก่อสร้างแนวกั้นขอบคอนกรีตภายใน อบต.ตาเมียง  38700.pdf   04-01-2561  106  6
332   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างแนวกั้นขอบคอนกรีตบริเวณที่ทำการ อบต.ตาเมียง  p387.pdf   12-12-2560  125  5
333   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (54,000)  p54.pdf   12-12-2560  121  6
334   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  p80.pdf   12-12-2560  127  9
335   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุด บ้านโนนมะยาง ม.6  p18.pdf   12-12-2560  116  17
336   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา ม.5  p56.pdf   12-12-2560  120  17
337   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมชำรุดเสียหายบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  p100000.pdf   12-12-2560  116  5
338   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองจูบ ม.2 ถึง บ้านพนมดิน ม.10  final.pdf   31-10-2560  130  21
339   ประกาศราคากลาง นมโรงเรียน เทอม 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2561  milk22560.pdf   31-10-2560  130  6
340   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  ppch01R9.pdf   10-10-2560  134  5
341   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  final111.pdf   03-10-2560  130  3
342   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนา ม.5  Prfinal5.pdf   18-09-2560  148  3
343   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านโคกแสลง ม.7  final7.pdf   14-09-2560  141  2
344   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  pr8.pdf   13-09-2560  139  5
345   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน ม.4-ม.3  pr43.pdf   13-09-2560  138  9
346   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาธารณะสายจากสี่แยกหมู่บ้านถึง หนองคันนาใน  CCF22082560_0002.pdf   22-08-2560  122  2
347   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพนมดิน ม. 4  prfinal.pdf   10-08-2560  121  3
348   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กภายในบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  win11.pdf   19-06-2560  163  5
349   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กภายในบ้านหนองคันนา ม.5  win5.pdf   19-06-2560  133  2
350   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กภายในบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  win8.pdf   19-06-2560  158  4
351   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11  no11.pdf   16-06-2560  127  9
352   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  no5.pdf   16-06-2560  129  2
353   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  no8.pdf   16-06-2560  106  4
354   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข ม.9  final91.pdf   16-06-2560  135  4
355   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะยาง ม.6  final6.pdf   16-06-2560  133  29
356   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจูบ ม.2  final2.pdf   16-06-2560  133  4
357   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างห้องน้ำกองอำนวยการสนามกีฬา อบต.ตาเมียง  0808.pdf   08-06-2560  141  4
358   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3  1010.pdf   08-06-2560  169  3
359   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ  0707.pdf   08-06-2560  148  2
360   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.ตาเมียง  0101.pdf   08-06-2560  128  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.