กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
361   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  cen8.pdf   30-05-2560  115  6
362   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  cen5.pdf   30-05-2560  161  9
363   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11  cen11.pdf   30-05-2560  121  6
364   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  pr8.pdf   30-05-2560  118  7
365   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  pr5.pdf   30-05-2560  124  2
366   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11  pr11.pdf   30-05-2560  127  2
367   ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการถนน คสล.บ้านโคกแสลง ม.7  win7.pdf   24-05-2560  149  2
368   ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการถนนคสล.บ้านพนมดิน ม.4-ม.3  win43.pdf   24-05-2560  132  3
369   ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านพนมดิน ม.4  win4.pdf   24-05-2560  146  13
370   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์น่วมกัน โครงการถนนคสล.บ้านโคกแสลง ม.7  ponprayo7.pdf   24-05-2560  128  3
371   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4-3  ponprayo43.pdf   24-05-2560  132  5
372   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพนมดิน ม.4  ponprayo4.pdf   24-05-2560  118  2
373   ประชาสัมพันธ์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4  prakan4.pdf   08-05-2560  139  3
374   ประกาศประชาสัมพันธ์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  prakan7.pdf   08-05-2560  123  3
375   ประชาสัมพันธ์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3  prakan43.pdf   08-05-2560  118  3
376   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอนกประสงค์บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4  c04.pdf   08-05-2560  145  4
377   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  c07.pdf   08-05-2560  121  2
378   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 3  c 43.pdf   08-05-2560  148  4
379   ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกบดอัด บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12  c12.pdf   27-04-2560  156  7
380   ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกบดอัด บ้านพนมดิน หมู่ที่ 3  c03.pdf   27-04-2560  131  2
381   ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการถนนคสล.บ้านโนนมะยาง ม.6  win6.pdf   30-03-2560  145  5
382   ประกาศผู้ชนะสอบราคาโครงการ คสล.บ้านหนองจูบ ม.2  win2.pdf   30-03-2560  143  7
383   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการถนนคสล.บ้านโนนมะยาง ม.6  PRno6.pdf   30-03-2560  152  4
384   ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการถนนคสล.บ้านหนองจูบ ม.2  PRno.pdf   30-03-2560  200  2
385   ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9  CCF17032560_0002.pdf   17-03-2560  150  6
386   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.หนองคันนา หมู่ 5  CCF17032560_0001.pdf   17-03-2560  143  14
387   ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระหนองจีกแดก บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10  CCF10.pdf   17-03-2560  142  6
388   ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6  pr6.pdf   16-03-2560  144  3
389   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2  pr2.pdf   16-03-2560  159  4
390   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6  ppt6.pdf   16-03-2560  123  2
391   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2  ppt2.pdf   16-03-2560  154  13
392   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด  CCF22022560.pdf   08-03-2560  135  7
393   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านตาเมียงหมู่ที่ 1  pr.pdf   17-01-2560  174  8
394   ประกาศรายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  PRpd.pdf   28-10-2559  201  16
395   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560  PD2.pdf   28-10-2559  188  4
396   ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศพด. ม.5  food.pdf   10-10-2559  182  9
397   ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศพด. ม.5  pp07.pdf   10-10-2559  200  16
398   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement - in place Recycling) บ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านพนมดิน หมู่ที่ ๑๐  PR160959.pdf   16-09-2559  209  32
399   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการจัดซื้อรถกระเช้า 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า  car.pdf   15-09-2559  265  12
400   ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement - in Place Recycling) บ้านหนองจูบ ม.2 -บ้านพนมดิน ม.10  PRnew.pdf   19-08-2559  307  17
401   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement - in Place Recycling) บ้านหนองจูบ ม.2 -บ้านพนมดิน ม.10  price.pdf   19-08-2559  306  24
402   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in –Place Recycting) สายบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  e11.pdf   02-08-2559  290  3
403   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า พร้อมติดตั้งกระเช้า  e22.pdf   02-08-2559  309  16
404   ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in –Place Recycting) บ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  e1.pdf   28-07-2559  270  6
405   ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า พร้อมติดตั้งกระเช้า  e2.pdf   28-07-2559  329  32
406   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า จำนวน 1 คัน  Car175.pdf   04-07-2559  326  1617
407   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า พร้อมติดตั้งกระเช้า จำนวน 1 คัน  pr.pdf   02-07-2559  303  31
408   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in place Recycling บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  PR.pdf   01-07-2559  293  3
409   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช01 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in-place Recycling) บ้านตาเมียง ม.1  price01.pdf   01-07-2559  298  6
410   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช07 โครงการจัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า พร้อมติดตั้งกระเช้า  P007.pdf   01-07-2559  343  18
411   ประชาสัมพัันธ์ตรวจการจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐  5Prfinal.pdf   01-07-2559  309  10
412   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด. ม.4 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ม.4  pr fi.pdf   15-06-2559  298  6
413   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง 2 โครงการ 1.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต. 2. โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.1  คสล.pdf   14-06-2559  275  8
414   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง ม.1  ศพด.1.pdf   14-06-2559  264  10
415   ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง 3 โครงการ 1 โครงการลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง ม.6 2) โครงการถนนดินคลุก ม.10-ม.7 3) โครงการถนนดินลุกรัง ม.12  prfin.pdf   07-06-2559  315  4
416   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการลานคอนกรีตหมู่ 5 และ โครงการศาลานิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว  prnet.pdf   02-06-2559  305  9
417   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 และ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.  Prfinal 3.pdf   30-05-2559  337  4
418   ประชา่สัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 และ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  prfinal.pdf   30-05-2559  320  8
419   ประกาศ ผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการจัดซื้อระกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  prmarket.pdf   24-05-2559  299  9
420   ประกาศ ตรวจการจ้าง โครงการถนนดินหมู่ที่ 1 และ โครงการถนน คสล.บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2  prfinal.pdf   16-05-2559  298  10
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.