กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
421   ประกาศ ผุ้ให้บริการตลาดกลาง สำหรับโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  market.pdf   26-04-2559  296  5
422   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11  win11.pdf   25-04-2559  282  5
423   ประกาศผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10  win10.pdf   25-04-2559  316  4
424   ประกาศผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9  win9.pdf   25-04-2559  340  3
425   ประกาศผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  win8.pdf   25-04-2559  243  3
426   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  win7.pdf   25-04-2559  286  5
427   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  no11.pdf   21-04-2559  327  4
428   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  no10.pdf   21-04-2559  329  6
429   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  no09.pdf   21-04-2559  263  15
430   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  no08.pdf   21-04-2559  297  14
431   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  no07.pdf   21-04-2559  247  7
432   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  99.pdf   18-04-2559  983  4
433   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑  0111.pdf   18-04-2559  263  6
434   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพนมดิน หมู่ที่ ๑๐  0110.pdf   18-04-2559  305  3
435   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙  019.pdf   18-04-2559  234  22
436   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘  018.pdf   18-04-2559  297  17
437   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗  017.pdf   18-04-2559  265  3
438   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑  pr11.pdf   08-04-2559  293  3
439   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๑๐  pr10.pdf   08-04-2559  259  15
440   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙  pr9.pdf   08-04-2559  258  11
441   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘  pr8.pdf   08-04-2559  253  7
442   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗  pr7.pdf   08-04-2559  232  3
443   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  w5.pdf   22-03-2559  300  11
444   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔  w4.pdf   22-03-2559  236  3
445   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  w3.pdf   22-03-2559  287  11
446   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒  w2.pdf   22-03-2559  251  5
447   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนดิน หมู่ที่ ๑  w1.pdf   22-03-2559  315  2
448   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕  p5.pdf   22-03-2559  314  3
449   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔  p4.pdf   22-03-2559  246  4
450   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓  p3.pdf   22-03-2559  288  3
451   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒  p2.pdf   22-03-2559  274  6
452   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการถนนดินบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑  p1.pdf   22-03-2559  276  2
453   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาเมียง ม.1  PR1.pdf   02-03-2559  336  11
454   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองจูบ  PR.pdf   02-03-2559  374  8
455   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองคันนา ม.5  PR5.pdf   02-03-2559  324  2
456   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพนมดิน ม.4  PR4.pdf   02-03-2559  287  4
457   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพนมดิน ม.3  PR3.pdf   02-03-2559  347  4
458   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตาเมียง ม.1  011.pdf   02-03-2559  317  3
459   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองจูบ ม.2  012.pdf   02-03-2559  336  4
460   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองคันนา ม.5  015.pdf   02-03-2559  268  5
461   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพนมดิน ม.4  014.pdf   02-03-2559  335  5
462   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพนมดิน ม.3  013.pdf   02-03-2559  332  36
463   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร อปพร.อบต.ตาเมียง  toteme opoporo2.pdf   28-08-2558  337  10
464   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหลังเก่า-หลังใหม่อบต.ตาเมียง  tang2.pdf   28-08-2558  236  5
465   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้ายแสดงอาณาเขต อบต.ตาเมียง  pay2.pdf   28-08-2558  314  5
466   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  opoporo2.pdf   28-08-2558  342  4
467   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  compueter 2.pdf   28-08-2558  206  2
468   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลตาเมียง  toteme opoporo.pdf   27-08-2558  312  5
469   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหลังเก่า-หลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบลตาเมียง  tang.pdf   27-08-2558  298  2
470   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างป้ายแสดงอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตาบลตาเมียง  pay.pdf   27-08-2558  286  3
471   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  opoporo.pdf   27-08-2558  341  2
472   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซืื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  compueter.pdf   27-08-2558  309  5
473   ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร.  oppr.pdf   10-08-2558  266  2
474   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายแสดงอาณาเขต อบต.ตาเมียง  pay.pdf   10-08-2558  305  6
475   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างป้ายแสดงอาณาเขต อบต.ตาเมียง  pay.pdf   10-08-2558  227  4
476   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร.  taotermarcan.pdf   10-08-2558  317  3
477   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหลังเก่า - หลังใหม่  tangch.pdf   10-08-2558  295  4
478   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.07 ซื้อชุดปฎิบัติการ อปพร.  poroo.pdf   10-08-2558  261  6
479   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.07 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  com.pdf   10-08-2558  225  5
480   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  prakadcom.pdf   10-08-2558  282  5
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.