กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
421   ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง ม.1  ศพด.1.pdf   14-06-2559  274  10
422   ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง 3 โครงการ 1 โครงการลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง ม.6 2) โครงการถนนดินคลุก ม.10-ม.7 3) โครงการถนนดินลุกรัง ม.12  prfin.pdf   07-06-2559  324  4
423   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการลานคอนกรีตหมู่ 5 และ โครงการศาลานิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว  prnet.pdf   02-06-2559  314  9
424   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 และ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.  Prfinal 3.pdf   30-05-2559  347  4
425   ประชา่สัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 และ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  prfinal.pdf   30-05-2559  333  8
426   ประกาศ ผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการจัดซื้อระกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  prmarket.pdf   24-05-2559  308  9
427   ประกาศ ตรวจการจ้าง โครงการถนนดินหมู่ที่ 1 และ โครงการถนน คสล.บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2  prfinal.pdf   16-05-2559  306  10
428   ประกาศ ผุ้ให้บริการตลาดกลาง สำหรับโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  market.pdf   26-04-2559  306  5
429   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11  win11.pdf   25-04-2559  290  5
430   ประกาศผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10  win10.pdf   25-04-2559  330  4
431   ประกาศผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9  win9.pdf   25-04-2559  349  3
432   ประกาศผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8  win8.pdf   25-04-2559  252  3
433   ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  win7.pdf   25-04-2559  297  5
434   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  no11.pdf   21-04-2559  338  4
435   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  no10.pdf   21-04-2559  339  6
436   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  no09.pdf   21-04-2559  272  15
437   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  no08.pdf   21-04-2559  309  14
438   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  no07.pdf   21-04-2559  258  7
439   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  99.pdf   18-04-2559  996  4
440   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑  0111.pdf   18-04-2559  274  6
441   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพนมดิน หมู่ที่ ๑๐  0110.pdf   18-04-2559  316  3
442   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙  019.pdf   18-04-2559  244  22
443   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘  018.pdf   18-04-2559  308  17
444   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗  017.pdf   18-04-2559  275  3
445   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑  pr11.pdf   08-04-2559  303  3
446   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๑๐  pr10.pdf   08-04-2559  270  15
447   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙  pr9.pdf   08-04-2559  272  11
448   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘  pr8.pdf   08-04-2559  264  7
449   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗  pr7.pdf   08-04-2559  241  3
450   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  w5.pdf   22-03-2559  313  11
451   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔  w4.pdf   22-03-2559  245  3
452   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  w3.pdf   22-03-2559  297  11
453   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒  w2.pdf   22-03-2559  262  5
454   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนดิน หมู่ที่ ๑  w1.pdf   22-03-2559  324  2
455   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕  p5.pdf   22-03-2559  326  3
456   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔  p4.pdf   22-03-2559  256  4
457   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓  p3.pdf   22-03-2559  298  3
458   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒  p2.pdf   22-03-2559  285  6
459   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการถนนดินบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑  p1.pdf   22-03-2559  286  2
460   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาเมียง ม.1  PR1.pdf   02-03-2559  347  11
461   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองจูบ  PR.pdf   02-03-2559  385  8
462   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองคันนา ม.5  PR5.pdf   02-03-2559  333  2
463   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพนมดิน ม.4  PR4.pdf   02-03-2559  301  4
464   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพนมดิน ม.3  PR3.pdf   02-03-2559  355  4
465   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตาเมียง ม.1  011.pdf   02-03-2559  328  3
466   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองจูบ ม.2  012.pdf   02-03-2559  346  4
467   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองคันนา ม.5  015.pdf   02-03-2559  277  5
468   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพนมดิน ม.4  014.pdf   02-03-2559  345  5
469   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพนมดิน ม.3  013.pdf   02-03-2559  346  36
470   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร อปพร.อบต.ตาเมียง  toteme opoporo2.pdf   28-08-2558  346  10
471   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหลังเก่า-หลังใหม่อบต.ตาเมียง  tang2.pdf   28-08-2558  246  5
472   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้ายแสดงอาณาเขต อบต.ตาเมียง  pay2.pdf   28-08-2558  324  5
473   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  opoporo2.pdf   28-08-2558  351  4
474   ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  compueter 2.pdf   28-08-2558  218  2
475   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลตาเมียง  toteme opoporo.pdf   27-08-2558  327  5
476   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหลังเก่า-หลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบลตาเมียง  tang.pdf   27-08-2558  306  2
477   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างป้ายแสดงอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตาบลตาเมียง  pay.pdf   27-08-2558  297  3
478   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  opoporo.pdf   27-08-2558  349  2
479   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซืื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  compueter.pdf   27-08-2558  322  5
480   ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร.  oppr.pdf   10-08-2558  275  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.