กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
481   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหลักเก่า - หลังใหม่  tang.pdf   10-08-2558  271  3
482   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร อปพร.  opp.pdf   10-08-2558  293  2
483   แก้ไข ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบ e-Auction โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.5- ม.11  AC2.pdf   18-06-2558  358  7
484   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.๐๑ โครงการก่อสร้างศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  OTOP.pdf   17-06-2558  336  6
485   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.๐๑ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล  football.pdf   17-06-2558  350  4
486   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.๐๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  AC5.pdf   17-06-2558  431  2
487   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.๐๗ ซื้อผ้าใบเต็นท์  tent.pdf   17-06-2558  273  4
488   ประกาศสอบราคาซื้อผ้าใบเต็นท์  tent.pdf   17-06-2558  369  2
489   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  Otop.pdf   17-06-2558  329  2
490   ประกาศอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน  Football.pdf   17-06-2558  347  2
491   ประกาศประกวดราคาจ้าง e-Auction โครงการซ๋อมสร้างถนนลาดยาง  AC.pdf   17-06-2558  353  2
492   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างชุดลูกกรงเหล็กดัดอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  grating58.pdf   14-05-2558  361  7
493   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘  M8.pdf   14-05-2558  322  4
494   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒  M2.pdf   14-05-2558  331  2
495   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑๒  M12.pdf   14-05-2558  405  7
496   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนสุข ม.๙  M9.pdf   14-05-2558  306  5
497   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง  toilet.pdf   14-05-2558  317  2
498   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพนมดิน ม. 4 - บ้านโคกแสลง ม. 7  Auc-Re472.pdf   29-04-2558  347  4
499   ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี pavement in - place recycling บ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ - บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ ๖  ladyang.pdf   05-03-2558  304  13
500   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in – Place Recycling) สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔ - บ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  Recycling.pdf   03-12-2557  432  4
501   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycting) สายบ้านพนทดิน หมู่ 4 - บ้านโคกแสลง หมู่ 7  Recycting.PDF   26-11-2557  465  2
502   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycting) สายบ้านพนทดิน หมู่ 4 - บ้านโคกแสลง หมู่ 7  Prakad1.pdf   31-10-2557  369  3
503   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง  koksalang food.pdf   10-10-2557  340  2
504   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา  nongkanna food.pdf   10-10-2557  360  10
505   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน  panomdin food.pdf   10-10-2557  416  5
506   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง  tamiang food.pdf   10-10-2557  397  2
507   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน จำนวน ๕๕ รายการ  wassadubanterdtai.pdf   29-04-2557  300  4
508   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑๒  tanondin12.pdf   29-04-2557  334  4
509   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑  salaanekprasong11.pdf   29-04-2557  372  3
510   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๑๐  conkreet10.pdf   29-04-2557  395  3
511   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙  rangrabaynum9.pdf   29-04-2557  326  2
512   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘  tanondin8.pdf   29-04-2557  419  4
513   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกแสลง    29-04-2557  321  0
514   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนมะยาง  prapa6.pdf   29-04-2557  351  4
515   โครงการจัดซื้รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  EMS.pdf   22-04-2557  346  3
516   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง Box Culvert และเสริมสร้างถนนดินลูกรังบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๓  Box culvertm3.pdf   22-04-2557  411  2
517   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔  conkreetm4.pdf   22-04-2557  380  9
518   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕  conkreet5.pdf   22-04-2557  320  3
519   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ค.ส.ล. บ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑  conkreet m1.pdf   22-04-2557  357  2
520   ประกาศการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ และ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส  EMS - Fiber.pdf   21-02-2557  342  7
521   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  rkanpyussdu3.pdf   12-02-2557  311  7
522   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน  Hongnum obt.pdf   12-02-2557  385  6
523   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกองอำนวยการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  kongamnuykan3.pdf   12-02-2557  361  2
524   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง หมู่ 7  toterm kokslang7.pdf   12-02-2557  376  2
525   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูทางเข้าออกพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน หมู่ 4  pratoo pnomdin 4.pdf   12-02-2557  386  3
526   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาเมียง หมู่ 12  ประกาศหมู่ 12.docx   20-08-2556  444  3
527   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลูกรังบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 11  ประกาศหมู่ 11.docx   20-08-2556  320  3
528   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ 10  ประกาศองค์หมู่ 10.docx   20-08-2556  341  1
529   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข หมู่ 9  ประกาศ หมู่ 9.docx   20-08-2556  322  6
530   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ 8  ประกาศหมู่ 8.docx   20-08-2556  427  5
531   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกแสลง หมู่ 7  ประกาศหมู่ 7.docx   20-08-2556  365  4
532   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะยาง หมู่ 6  ประกาศหมู่ 6.docx   20-08-2556  393  3
533   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคันนา หมู่ 5  ประกาศ หมู่ 5.docx   20-08-2556  396  4
534   ประกาศสอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ 4  ประกาศ หมู่ 4.docx   20-08-2556  314  4
535   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรังบ้านพนมดิน หมู่ 3  ประกาศหมู่ 3.docx   20-08-2556  361  9
536   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจูบหมู่ 2  ประกาศ หมู่ 2.docx   20-08-2556  389  2
537   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  ประกาศหมู่ 1.docx   20-08-2556  303  6
538   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงศาลา9.pdf   01-07-2556  326  3
539   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงศาลา7.pdf   01-07-2556  401  5
540   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ฝาย1.pdf   01-07-2556  369  3
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.