กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
481   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายแสดงอาณาเขต อบต.ตาเมียง  pay.pdf   10-08-2558  314  6
482   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างป้ายแสดงอาณาเขต อบต.ตาเมียง  pay.pdf   10-08-2558  236  4
483   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร.  taotermarcan.pdf   10-08-2558  335  3
484   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหลังเก่า - หลังใหม่  tangch.pdf   10-08-2558  304  4
485   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.07 ซื้อชุดปฎิบัติการ อปพร.  poroo.pdf   10-08-2558  271  6
486   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.07 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  com.pdf   10-08-2558  235  5
487   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  prakadcom.pdf   10-08-2558  298  5
488   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหลักเก่า - หลังใหม่  tang.pdf   10-08-2558  289  3
489   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร อปพร.  opp.pdf   10-08-2558  304  2
490   แก้ไข ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบ e-Auction โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.5- ม.11  AC2.pdf   18-06-2558  369  7
491   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.๐๑ โครงการก่อสร้างศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  OTOP.pdf   17-06-2558  349  6
492   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.๐๑ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล  football.pdf   17-06-2558  360  4
493   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.๐๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  AC5.pdf   17-06-2558  441  2
494   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตาราง ปปช.๐๗ ซื้อผ้าใบเต็นท์  tent.pdf   17-06-2558  282  4
495   ประกาศสอบราคาซื้อผ้าใบเต็นท์  tent.pdf   17-06-2558  380  2
496   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  Otop.pdf   17-06-2558  338  2
497   ประกาศอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน  Football.pdf   17-06-2558  357  2
498   ประกาศประกวดราคาจ้าง e-Auction โครงการซ๋อมสร้างถนนลาดยาง  AC.pdf   17-06-2558  372  2
499   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างชุดลูกกรงเหล็กดัดอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  grating58.pdf   14-05-2558  370  7
500   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘  M8.pdf   14-05-2558  332  4
501   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒  M2.pdf   14-05-2558  342  2
502   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑๒  M12.pdf   14-05-2558  416  7
503   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนสุข ม.๙  M9.pdf   14-05-2558  316  5
504   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง  toilet.pdf   14-05-2558  327  2
505   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพนมดิน ม. 4 - บ้านโคกแสลง ม. 7  Auc-Re472.pdf   29-04-2558  357  4
506   ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี pavement in - place recycling บ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ - บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ ๖  ladyang.pdf   05-03-2558  317  13
507   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in – Place Recycling) สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔ - บ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  Recycling.pdf   03-12-2557  442  4
508   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycting) สายบ้านพนทดิน หมู่ 4 - บ้านโคกแสลง หมู่ 7  Recycting.PDF   26-11-2557  477  2
509   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycting) สายบ้านพนทดิน หมู่ 4 - บ้านโคกแสลง หมู่ 7  Prakad1.pdf   31-10-2557  380  3
510   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง  koksalang food.pdf   10-10-2557  352  2
511   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา  nongkanna food.pdf   10-10-2557  370  10
512   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน  panomdin food.pdf   10-10-2557  429  5
513   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง  tamiang food.pdf   10-10-2557  407  2
514   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน จำนวน ๕๕ รายการ  wassadubanterdtai.pdf   29-04-2557  310  4
515   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑๒  tanondin12.pdf   29-04-2557  342  4
516   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑  salaanekprasong11.pdf   29-04-2557  385  3
517   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๑๐  conkreet10.pdf   29-04-2557  407  3
518   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙  rangrabaynum9.pdf   29-04-2557  334  2
519   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘  tanondin8.pdf   29-04-2557  427  4
520   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกแสลง    29-04-2557  330  0
521   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนมะยาง  prapa6.pdf   29-04-2557  366  4
522   โครงการจัดซื้รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  EMS.pdf   22-04-2557  357  3
523   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง Box Culvert และเสริมสร้างถนนดินลูกรังบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๓  Box culvertm3.pdf   22-04-2557  419  2
524   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔  conkreetm4.pdf   22-04-2557  389  9
525   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕  conkreet5.pdf   22-04-2557  329  3
526   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ค.ส.ล. บ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑  conkreet m1.pdf   22-04-2557  369  2
527   ประกาศการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ และ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส  EMS - Fiber.pdf   21-02-2557  352  7
528   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  rkanpyussdu3.pdf   12-02-2557  321  7
529   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน  Hongnum obt.pdf   12-02-2557  399  6
530   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกองอำนวยการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  kongamnuykan3.pdf   12-02-2557  373  2
531   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง หมู่ 7  toterm kokslang7.pdf   12-02-2557  387  2
532   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูทางเข้าออกพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน หมู่ 4  pratoo pnomdin 4.pdf   12-02-2557  396  3
533   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาเมียง หมู่ 12  ประกาศหมู่ 12.docx   20-08-2556  453  3
534   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลูกรังบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 11  ประกาศหมู่ 11.docx   20-08-2556  328  3
535   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดิน หมู่ 10  ประกาศองค์หมู่ 10.docx   20-08-2556  349  1
536   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข หมู่ 9  ประกาศ หมู่ 9.docx   20-08-2556  331  6
537   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ 8  ประกาศหมู่ 8.docx   20-08-2556  435  5
538   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกแสลง หมู่ 7  ประกาศหมู่ 7.docx   20-08-2556  373  4
539   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะยาง หมู่ 6  ประกาศหมู่ 6.docx   20-08-2556  403  3
540   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคันนา หมู่ 5  ประกาศ หมู่ 5.docx   20-08-2556  409  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.