กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2563
 
 

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ อบต. ตาเมียง(บุคคลภายนอก/ประชาชนทั่วไป) ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อบต. ตาเมียง  ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

link   https://itas.nacc.go.th/go/eit/hsrz2w หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามเอกสารที่แนบ

 
เอกสารแนบ
doc120200626092511.pdf
โดย admin   ประจำวันที่   26-06-2563 Share

 

 
   
ดูประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งหมด
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.