กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 
 

     ตามที่ นายธนยศ  สรารัมย์ ประสงค์จะประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องยนต์ โดยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปะยาง ซ่อมระบบแอร์รถยนต์ ซึ่งเป็นกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขอนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 จึงประสงค์จะรับพังความคิดเห็นของประชาชนตามประกศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต โดยจะดำเนินกรรับฟังความคิดเห็น ด้วยวิธีการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสัมภาษณ์รายบุคคลในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พื้นที่ในบริเวณผู้อาศัยใกล้เคียงสถานประกอบการรัศมี 150 เมตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
เอกสารแนบ
สถานประกอบการ โอภาสการยาง
โดย admin   ประจำวันที่   22-01-2564 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.