กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  ประชาสัมพันธ์ “จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”
 
 


           ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้แจ้งมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามคำแนะนำของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้อำเภอกำชับ ติดตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยวิธีการย่อยสลายในถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะเปียกครัวเรือนและขยะอินทรีย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 
เอกสารแนบ
คู่มือ การจัดการขยะในครัวเรือน
โดย admin   ประจำวันที่   01-04-2564 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.