กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  เปิดรับสมัครเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงทุกแห่ง  ได้ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อรับเด็กชาย/หญิง อายุตั้งแต่ ๒ ปี ๖ เดือน – ๕ ปี เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ประจำปีการศึกษา ๒๕64 ทั้งนี้ เด็กนักเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้าน  
เอกสารแนบ
doc120210505120219.png
โดย admin   ประจำวันที่   05-05-2564 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.