กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564  เกี่ยวกับหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปีย้อนหลังกรณีที่ไม่ได้ยื่นเสียภาษีเนื่องจากรายได้พึงประเมินไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด  โดยต้องจัดทำเอกสารยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนตามรายละเอียด  
เอกสารแนบ
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดย admin   ประจำวันที่   09-10-2564 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.