กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  เชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงจะได้ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้จึงเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566 – 2570 ) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  ในวัน ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid 19 อย่างเคร่งครัด  
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   08-03-2565 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.