กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศแผนสุขภาพชุมชนตำบลตาเมียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศแผนสุขภาพชุมชน   15-12-2565  27  10
2   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาเมียง    24-05-2565  55  0
3   รายงานผลโครงการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงสนับสนุนงบประมาณดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ปีงบ 2563   19-11-2563  68  4
4   แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ   18-11-2563  84  3
5   โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร    30-09-2563  66  0
6   โครงการการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563    29-09-2563  87  0
7   โครงการเกษตรกรตาเมียง สุขภาพดี ปลอดสารเคมีในโลหิตในปีงบประมาณ 2563    28-09-2563  53  0
8   โครงการส่งเสริมป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน    25-09-2563  55  0
9   โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    20-07-2563  57  0
10   แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ตาเมียง  doc520190131161757.doc   31-01-2562  109  16
11   โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนของศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์    14-02-2561  112  0
12   โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนของศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ    14-02-2561  118  0
13   โครงการคัดกรองและค้นหาภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน    13-02-2561  126  0
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.