กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาเมียง    24-05-2565  29  0
2   รายงานผลโครงการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงสนับสนุนงบประมาณดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ปีงบ 2563   19-11-2563  40  4
3   แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ   18-11-2563  55  3
4   โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร    30-09-2563  38  0
5   โครงการการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563    29-09-2563  50  0
6   โครงการเกษตรกรตาเมียง สุขภาพดี ปลอดสารเคมีในโลหิตในปีงบประมาณ 2563    28-09-2563  30  0
7   โครงการส่งเสริมป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน    25-09-2563  31  0
8   โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    20-07-2563  34  0
9   แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ตาเมียง  doc520190131161757.doc   31-01-2562  82  15
10   โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนของศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์    14-02-2561  85  0
11   โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนของศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ    14-02-2561  94  0
12   โครงการคัดกรองและค้นหาภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน    13-02-2561  98  0
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.