กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________


ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3/2564
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ได้เกิดการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายออกไปทั่วประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยถึงสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งบุคลากรในสังกัดซึ่งอาจได้รับผลกระทบ จึงขอปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 19 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ซึ่งในระหว่างนี้ครูประจำชั้นอาจจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานตามความเหมาะสม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.