กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 64
20 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงจัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีวาระสำคัญคือ จ.ส.ต.ธวัชชัย รัตนสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แสดงจุดยืนการบริหารงานด้วยความสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เน้นการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบด้วยซึ่งเป็นแนวทางการบริหารงานที่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมา
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.