กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เวทีประชาคมระดับตำบล 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงได้ดำเนินจัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566 – 2570 ) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 ในวัน ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง โดย จ.ส.ต.ธวัชชัย รัตนสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงเป็นประธานประชาคม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นได้เข้าร่วมรับฟังปัญหา/ความต้องการตลอดจนแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนหมู่บ้าน(ประชาคมหมู่บ้าน) ส่วนราชการในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid 19 อย่างเคร่งครัด
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.