กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายกแถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ภายหลังการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมีนงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และมีการเรียกประชุมสภาครั้งแรกเมื่อ 4 มกราคม 2565 เพื่อเลือกประธานสภา รองฯและเลขานุการสภาฯ 10 มกราคม 2565 กำหนดประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 / 2565 จ.ส.ต.ธวัชชัย รัตนสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงได้แถลงนโยบายการบริหารงานก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากนโยบายการบริหารงานทั่วไปแล้วยังได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบสานต่อการบริหารงานสมัยที่ผ่านมา และประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลในทุกโอกาส/เทศกาล ทั้งนี้ได้ร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกสภาฯ คณะบริหาร เจ้าหน้าที่เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ข้างต้น
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.