กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
______________________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์
 

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและเกษตรอินทรีย์

            2.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

           4.  ยุทธศาตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.