กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สาระดีๆจากศาลปกครอง
______________________________________________________________________________________________
สาระดีๆจากศาลปกครอง
 

ด้วยศาลปกครองเป็นองค์กรศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง มีคดีเข้าสู่การพิจารณาจำนวนกว่า 160,000 คดี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชนทั่วไปจึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี เป็นช่องทางการติดตามและเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง  ผู้สนใจสามารถศึกษาบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับคำสั่ง คำพิพากษาของศาลปกครอง(อุทาหรณ์จากคดีปกครอง)ได้ผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครอง หน้าวิชาการ อุทาหรณ์จากคดีปกครอง 

Link  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html

 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.