กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กลุ่มปราสาทตาเมือน
______________________________________________________________________________________________
กลุ่มปราสาทตาเมือน
 

        ปราสาท ตาเมือน  ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 18  กม. และห่างจากจังหวัดสุรินทร์  90  กม.

       เป็นโบราณสถาน แบบขอม สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง คือ

1.               ปราสาทตาเมือนธม  เป็นปราสาทหลังใหญ่

สร้างด้วยหินทราย มีวิหาร 2 หลัง สร้างด้วยศิลาแลง อาคารมีระเบียงคดสร้างด้วยหินทรายล้อมรอบ มีโคปุระ 4 ด้าน สัณนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16

 

 

2.               ปราสาทตาเมือนโต๊ด เชื่อว่าเป็น อโรคยศาล

หรือสถานที่รักษาโรค สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18

 

 

3.               ปราสาทตาเมือน (บายกรีม) เชื่อว่าเป็นที่พัก

คนเดินทาง

 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.