กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
______________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหาร
 
 
จ.ส.ต.ธวัชชัย  รัตสงคราม
จ.ส.ต.ธวัชชัย รัตสงคราม
นายก อบต.ตาเมียง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 22
นายบุญเสถียร  ศรีทา
นายบุญเสถียร ศรีทา
รองนายกอบต.ตาเมียง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 21
นางทัตยา  สัตปานนท์
นางทัตยา สัตปานนท์
รองนายกอบต.ตาเมียง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 21
นายสหราช  สาแก้ว
นายสหราช สาแก้ว
เลขานุการนายกฯ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 21
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.