กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สภาอบต.
 
 
นายสุขสันติ์ ละผิว
นายสุขสันติ์ ละผิว
ประธานสภาฯ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายวิชัย ทุนกอง
นายวิชัย ทุนกอง
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายสำราญ เสงี่ยมทรัพย์
นายสำราญ เสงี่ยมทรัพย์
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 12
นายวิชัย หนูประโคน
นายวิชัย หนูประโคน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายชม อยู่ดีรัมย์
นายชม อยู่ดีรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายสำราญ มาลีงาม
นายสำราญ มาลีงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายสุขสันติ์ ละผิว
นายสุขสันติ์ ละผิว
ส.อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายสำราญ พริ้งเพราะ
นายสำราญ พริ้งเพราะ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายไสว สินวิเศษ
นายไสว สินวิเศษ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายเปี๊ยก เพชรประกอบ
นายเปี๊ยก เพชรประกอบ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นางสาวลำภู โจนประโคน
นางสาวลำภู โจนประโคน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายบุญทัน ชุมทอง
นายบุญทัน ชุมทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 9
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายสำราญ เสงี่ยมทรัพย์
นายสำราญ เสงี่ยมทรัพย์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายวิชัย ทุนกอง
นายวิชัย ทุนกอง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
นายชัยพร แสนกล้า
นายชัยพร แสนกล้า
ส.อบต.หมู่ที่12
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 17
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.