กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
น.ส.ตวดี ไชยแสนท้าว
น.ส.ตวดี ไชยแสนท้าว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 14
นางวราภรณ์ เดือนขาว
นางวราภรณ์ เดือนขาว
บุคลากร
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 14
นางอารยา สังสมานันท์
นางอารยา สังสมานันท์
นิติกร
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 0
นางสาววิยดา หนูประโคน
นางสาววิยดา หนูประโคน
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 0
นางจารุวรรณ  ศรีดา
นางจารุวรรณ ศรีดา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 0
นายศักดิ์ชัย กุมผัน
นายศักดิ์ชัย กุมผัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 0
นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 16
น.ส.วรรณี  ศรีสุข
น.ส.วรรณี ศรีสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 0
นางศิริวรรณ  เครือศรี
นางศิริวรรณ เครือศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 0
ว่าง
ว่าง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 15
น.ส.ชญาดา  แก้วประเสริฐ
น.ส.ชญาดา แก้วประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 0
นายสมพร ปองดี
นายสมพร ปองดี
ปฏิบัติการขับรถ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 16
นายเกียรติชัย  อินธิสาร
นายเกียรติชัย อินธิสาร
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 16
นายธีรพงษ์  แนวทอง
นายธีรพงษ์ แนวทอง
คนตกแต่งสวน
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 15
นายวันชนะ  จุทะแสง
นายวันชนะ จุทะแสง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 16
นายสงคราม แมงประโคน
นายสงคราม แมงประโคน
ยาม
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 15
นายสำราญ  สินสิริ
นายสำราญ สินสิริ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 16
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.