กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ
______________________________________________________________________________________________
ส่วนราชการ
 
 
นางวรรณณี แนบทางดี
นางวรรณณี แนบทางดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 12
น.ส.ตวดี ไชยแสนท้าว
น.ส.ตวดี ไชยแสนท้าว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 14
นางเยาวนีย์ มีแก้ว
นางเยาวนีย์ มีแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
นางวรรณณี  แนบทางดี
นางวรรณณี แนบทางดี
ปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 12
นางพิศมัย ตอรัมย์
นางพิศมัย ตอรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 13
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.