กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางเยาวนีย์ มีแก้ว
นางเยาวนีย์ มีแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
น.ส.พรฤทัย สุขชิด
น.ส.พรฤทัย สุขชิด
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
นายวัชรชัย  สุขเป็ง
นายวัชรชัย สุขเป็ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.พิมพ์ปวีณ์  กันหา
น.ส.พิมพ์ปวีณ์ กันหา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
นางการต์พิชชา  อีแวนส์
นางการต์พิชชา อีแวนส์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
น.ส.นงนุช  บุญภพ
น.ส.นงนุช บุญภพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
นางฐิตินีย์  กุมผัน
นางฐิตินีย์ กุมผัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
นางสาวพรภวิษญ์  ศรีทา
นางสาวพรภวิษญ์ ศรีทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.