กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นายพัฒน์สรณ์ พินิจอักษร
นายพัฒน์สรณ์ พินิจอักษร
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
น.ส.นงนุช  บุญภพ
น.ส.นงนุช บุญภพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
นางฐิตินีย์  กุมผัน
นางฐิตินีย์ กุมผัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
นางสาวพรภวิษญ์  ศรีทา
นางสาวพรภวิษญ์ ศรีทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
นางสาววรรณิกา สินสิริ
นางสาววรรณิกา สินสิริ
จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
นางสาวธัญญาลักษณ์ เมินธนู
นางสาวธัญญาลักษณ์ เมินธนู
จ้างเหมาบริการงานพัสดุ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
นางสาวสโรชา สุขนิรันดร์
นางสาวสโรชา สุขนิรันดร์
จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 25
นางสาวศิวนาถ เม็งประโคน
นางสาวศิวนาถ เม็งประโคน
จ้างเหมาบริการงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
นายจตุรพร ทะเริงรัมย์
นายจตุรพร ทะเริงรัมย์
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 23
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.