กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
______________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายพัฒน์สรณ์ พินิจอักษร
นายพัฒน์สรณ์ พินิจอักษร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 12
ว่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 24
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 24
ว่าง
ว่าง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 26
นายกิตติชัย ขันทอง
นายกิตติชัย ขันทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 26
กฤษณะ  เชิดประโคน
กฤษณะ เชิดประโคน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 26
นายดนัย  ยอดสง่า
นายดนัย ยอดสง่า
ปฏิบัติการขับรถ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 26
นางสาวอรวรรณ เพ็ชไพทูล
นางสาวอรวรรณ เพ็ชไพทูล
จ้างเหมาบริการงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 24
นายทัพพสาร สงวนแบบ
นายทัพพสาร สงวนแบบ
จ้างเหมาบริการงานสาธารณูปโภค
นายภานุพงษ์ ศรีเพชร
นายภานุพงษ์ ศรีเพชร
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.