กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
______________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นางวรรณณี  แนบทางดี
นางวรรณณี แนบทางดี
ปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 12
นายสมบัติ  บุญมี
นายสมบัติ บุญมี
นายช่างโยธา
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 24
น.ส.ธมนรักษ์  สิรยิ่งรุ่งเรือง
น.ส.ธมนรักษ์ สิรยิ่งรุ่งเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 24
นายธนันชัย  ใจดีจริง
นายธนันชัย ใจดีจริง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 26
ว่าง
ว่าง
ผู้ช่วยช่างโยธา
กฤษณะ  เชิดประโคน
กฤษณะ เชิดประโคน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 26
นายดนัย  ยอดสง่า
นายดนัย ยอดสง่า
ปฏิบัติการขับรถ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 26
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.