กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางพิศมัย ตอรัมย์
นางพิศมัย ตอรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 13
นายวรวุฒิ   ขุมทอง
นายวรวุฒิ ขุมทอง
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 13
น.ส.อารยา ยิ่งชูงาม
น.ส.อารยา ยิ่งชูงาม
ครู คศ1
ศพด.หนองคันนา
นางณัฐกานต์ พันธุกูล
นางณัฐกานต์ พันธุกูล
ครู คศ1
ศพด.ตาเมียง
นางทัศวรรณ คำตันติยกุล
นางทัศวรรณ คำตันติยกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.หนองคันนา
นางจงดี เมินธนู
นางจงดี เมินธนู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โคกแสลง
นางวราภรณ์ แต้มงาม
นางวราภรณ์ แต้มงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.หนองคันนา
น.ส.เกษณีย์ ลาดี
น.ส.เกษณีย์ ลาดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.พนมดิน
น.ส.อัจรา  ยืนยง
น.ส.อัจรา ยืนยง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ตาเมียง
นางสาวยุภาพร  อุ่นตาล
นางสาวยุภาพร อุ่นตาล
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.พนมดิน
นางเกื้อกูล   บุญมาเรือง
นางเกื้อกูล บุญมาเรือง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โคกแสลง
น.ส.ชญานันท์  องอาจ
น.ส.ชญานันท์ องอาจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.พนมดิน
นางสาวกาญจนา  สุขแสวง
นางสาวกาญจนา สุขแสวง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.หนองคันนา
นางสาวรัชนีกร  แคนราษฏร์
นางสาวรัชนีกร แคนราษฏร์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.หนองคันนา
นางสาววรรณา  เพียรกล้า
นางสาววรรณา เพียรกล้า
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ตาเมียง
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.