กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางพิศมัย ตอรัมย์
นางพิศมัย ตอรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 13
นายวรวุฒิ   ขุมทอง
นายวรวุฒิ ขุมทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ 044508240 ต่อ 13
นางสาวอารยา ยิ่งชูงาม
นางสาวอารยา ยิ่งชูงาม
ครู คศ1
ศพด.บ้านหนองคันนา
นางสาวณัฐกานต์ เติมประโคน
นางสาวณัฐกานต์ เติมประโคน
ครู คศ1
ศพด.บ้านตาเมียง
ว่าง
ว่าง
ครู
ศพด.พนมดิน
ว่าง
ว่าง
ครู
ศพด.โคกแสลง
ว่าง
ว่าง
นักสันทนาการ
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางทัศวรรณ คำตันติยกุล
นางทัศวรรณ คำตันติยกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.หนองคันนา
นางจงดี เมินธนู
นางจงดี เมินธนู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โคกแสลง
นางวราภรณ์ แต้มงาม
นางวราภรณ์ แต้มงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.หนองคันนา
น.ส.เกษณีย์ ลาดี
น.ส.เกษณีย์ ลาดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.พนมดิน
น.ส.อัจฉราพร ยืนยง
น.ส.อัจฉราพร ยืนยง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.พนมดิน
นางสาววรรณา เพียรกล้า
นางสาววรรณา เพียรกล้า
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โคกแสลง
นางเกื้อกูล   บุญมาเรือง
นางเกื้อกูล บุญมาเรือง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โคกแสลง
น.ส.ชญานันท์  องอาจ
น.ส.ชญานันท์ องอาจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.พนมดิน
นางสาวกาญจนา  สุขแสวง
นางสาวกาญจนา สุขแสวง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.หนองคันนา
นางสาวรัชนีกร  แคนราษฏร์
นางสาวรัชนีกร แคนราษฏร์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.หนองคันนา
นางสาวรัตนา แย้มทัต
นางสาวรัตนา แย้มทัต
จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยธุรการ
นางสาวพัณภ์ณิษา อุบล
นางสาวพัณภ์ณิษา อุบล
จ้างเหมาบริการดูแลเด็ก
นางสาวพัฒนาวดี เสงี่ยมทรัพย์
นางสาวพัฒนาวดี เสงี่ยมทรัพย์
จ้างเหมาบริการดูแลเด็ก
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.